مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

دیدن خواب گرگ تعبیر و معنایش چیست؟

7 تعبیر خاص از دیدن گرگ در خواب

سراسر وب

تعبیر خواب گرگ ازنظر هریک از معبران تفسیر متفاوتی دارد. در علم  تعبير خواب حيوانات ، هر حیوان نشانه و نمادی از یک موضوع خاصی است. تعبیر دیدن گرگ در خواب را از منظر معبران مطرح در جهان، در این مقاله بخوانید.

اسامی برخی از معبران تعبیر خواب گرگ:

 1. آنلی بیتون
 2. منوچهر مطیعی تهرانی
 3. محمد بن سیرین
 4. جابر مغربی
 5. حضرت امام جعفر صادق (ع)
 6. لوک اویتنهاو
 7. یوسف نبی (ع)

تعبیر خواب گرگ از منظر معبران مختلف:

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شمارا فاش می‌کند.
 • اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید گرگ بره‌ای را می‌درد، علامت آن است که مردم بی‌گناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید.
 •  شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شمارا در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آنجا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آنجا باشند، مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می‌شوید که از آن‌ها می‌ترسید. از کسانی مجبور می‌شوید خواهش بکنید که به‌ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده‌اند یا شما این‌طور فکر می‌کنید.
 • اگر در خواب صدای زوزه گرگ  را بشنوید معنی آن این است که خبر بدی می‌شنوید و دچار ناامنی می‌شوید.

محمد بن سیرین می‌گوید:

 •  اگر در خواب بیبند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.
 • اگر درخواب ببیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به‌قدر آن میراث یابد
 • اگر کسی گرگ را در خواب ببیند که دم او چون دم سگ یا خر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند.

"<yoastmark

جابر مغربی می‌گوید:

 • در تعبیر دیدن گرگ در خواب می گوید که اگر شیر گرگ خورد، دلیل است که عیالش با وی خیانت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گرگ در خواب بر سه وجه است.

اول:

زن

دوم:

کنیزک

سوم:

خادم

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد
 • گرگ‌هایی که به‌صف راه می‌روند: همسایه‌های بی‌رحم

یوسف نبی علیه‌السلام می‌گوید:

 • در تعبیر دیدن گرگ در خواب می‌فرمایند که دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگه دارید.

منبع مورداستفاده در مقاله تعبیر خواب گرگ:

کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390

yun.ir bit.ly is.gd

 

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن