مطالب پیشنهادی
متفرقه

17 راز تعبیر خواب گندم به روایت امام صادق

سراسر وب

تعبیر خواب گندم |یوسف نبی دیدن گندم را در خواب به معنای روزی می داند . معبری دیگر گندم را نشان از سلامتی و روزی و سود بیشمار می داند .مطیعی تهرانی می گوید دیدن کیسه گندم , در خواب به معنای به دست آوردن پول هست و مزرعه گندم در خواب به معنای شغل پر خیر و برکت هست . با سایت آینده جو همراه باشید .

تعبیر خواب گندم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

1.ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چه مزرعه اي که در آن گندم کاشته با شند. گندم خير و برکت و معيشت است.

2.اگر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شود ولي اين گوياي پولي هست که به دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي که با آن بتوانيد پس انداز کنيد و پول دار شويد.

3.اگر در خواب ببينيد کيسه اي گندم داريد پول زيادي به دست مي آوريد و اگر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند مي شويد.

4.اگر مزرعه اي گندم داشته باشيد کاري مي کنيد که خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران.

5.اگر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چنانچه ببينيد سنبله گندم را مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شد و از نظر تامين معاش به شدت در مضيقه مي افتيد.

تعبیر خواب گندم به روایت محمد ابن سیرین

6.دیدن گندم, دلیل بر روزی حلال هست که به غم به دست آید. اگردید گندم پخته می خورد، به این مفهوم هست که ناراحت شود. اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او بود.

تعبیر خواب گندم به روایت کرمانی

7.اگر در خواب بیند خوشه های گندم می خورد، به معنای قحط است. اگر خواب بیند گندم کاشت، دلیل که گندم در ان دیار ارزان شود.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

گندم در خواب به معنای روزی حلال بود بعضی گویند اندک ناراحتی است.

تعبیر خواب گندم به روایت لوک اویتنهاو

8.گندم : کامیابی

9.کشت گندم : سود بیشمار

10.درو کردن : شما یک شغل خواهید یافت

11.برداشت کردن : شما یک ایراد پیچیده را حل خواهید کرد

12.خوشه : برد ، سود

13.دانه : خوشبختی

14.جمع آوری : سلامتی

15.آفت زده : شغل پر غم و زحمت

تعبیر خواب گندم به روایت امام صادق

16.دیدن گندم درخواب سه وجه بود.

اول: معزولی.

دوم: تصرف.

سوم: غربتی.

تعبیر خواب به روایت اسماعیل اشعث

17.اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون , و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی زیادی به آن‌ها می‌رسد .

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن