مطالب پیشنهادی
متفرقه

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده بر اساس تعابیر مختلف

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده به بیان امام صادق (ع)

سراسر وب

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده به بیان معبران اسلامی و غربی متفاوت است. آشنا یا غریبه بودن مرده و نوع چیزی که از مرده گرفته می‌شود در تعبیر و تفسیر دقیق گرفتن چیزی از مرده در خواب نقش مهم و اساسی دارد.

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده به بیان معبران اسلامی و غربی:

حضرت صادق (ع) می‌فرماید:

 • اگر در خواب دیدیدم کسی که می‌دانیم مرده، چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی به دست می‌آورد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرماید:

 • اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جایی که امید ندارد.
 • اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.
 • اگر دید مرده‌ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • او در تعبیر خواب مرده نوشته است که اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.
 • اگر ببینید از مرده لباس می‌گیرید خوب است چراکه حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.
 • اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان می‌بینید و به آبرویش لطمه وارد می‌آید.

معبران غربی در تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده می‌گویند:

 • اگر در خواب ببینید که از یک ‌مرده هدیه می‌گیرید نشانه خوبی نیست و نگران‌کننده و ناخوشاینداست.
 • میلر اگر در خواب ببینید که از یک ‌مرده هدیه می‌گیرید یک سری رویدادهای روشن، فراموش‌نشدنی را اشباع‌شده با هماهنگی و تسکین پیش‌بینی می‌کند.
 • دیدن تصویر فرد متوفی در خواب نشانه پایان یک مرحله از زندگی است و هدیه دادن مرده در خواب به معنای یک دوره جدید و موفق برای تحقق برنامه‌های شما است.
 • اگر در خواب دیدید از مادربزرگ مرحوم خود هدیه دریافت کردید، یعنی شما نیاز به حرکت به سمت جلودارید، نه اینکه از نقاط منفی آویزان شوید.
 • اگر در خواب دیدید مرده به شما حلقه می‌دهد به معنی ازدواج در آینده یا پیشنهاد ازدواج است
 • مرده‌ای در خواب به شما گل می‌دهد شما متحیر و شگفت‌زده خواهید شد.
 • اگر یک‌مرده کیسه یا کیفی به‌عنوان هدیه به شما دهد نشانه آن است که طرح و نقشه شما تکمیل انجام می‌شود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که مرد مرده‌ای به او جواهرات هدیه می‌دهد تحقق یک رؤیا گرامی و ایده‌های دیرینه را پیش‌بینی می‌کند. شاید، شما دچار تغییرات جدی در زندگی شوید که بر آینده شما تأثیر خواهد گذاشت.

منابع مورد استفاده در مقاله تعبیر گرفتن چیزی از مرده در خواب:

 1. https://checkmydream.com
 2. بانک جامع تعبیر خواب / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان
 3. b2n.ir
 4. gg.gg
 5. is.gd
فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن