مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب بره از دیدگاه معبران

سراسر وب

به هنگام خواب روح از بدن انسان جدا شده و به عالمی والاتر سفر می‌کند، برخی از رویاها نشانه‌ای از سمت خداوند است که این نشانه می‌تواند خوب یا بد باشد. اما دیدن بره در خواب نشانه چیست؟ همانطور که می‌دانیم خواب معنا خاص خود را دارد و همچنین تعبیر خواب گوسفند را نیز می‌توانید در مقاله بعدی مطالعه کنید.

تعبیر خواب بره به روایت امام صادق

از دیدگاه امام صادق دیدن بره در خواب بر چهار وجه است:
اول: فرزند
دوم: مال حلال
سوم: معیشت
چهارم: غم و اندوه

تعبیر خواب بره از دیدگاه ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که بره نر یا ماده است، دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند که بره می‌گرفت یا کسی به او می‌داد، دلیل بر آن است که صاحب فرزندی شود. اما اگر ببیند که بره‌ای را کشت یعنی فرزند او بمیرد. اگر ببیند که گوشت بره میخورد یعنی نسبت به فرزند، او را غم واندوه می‌رسد.

تعبیر خواب بره به روایت لوک اوینتهاو

دیدن بره در خواب از نظر لوک اوینتهاو چندین وجه دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:
اگر ببیند یک بره داشت، یعنی تسلی و دلداری.اگر ببیند بره در حالت خواب یا علف خوردن است، یعنی افکار شعف‌آور. اگر ببیند بره را بر دوش دارد و می‌برد، یعنی خوشبختی. اگر ببیند به دنبال بره جستجو می‌کند، یعنی رضایتمندی. اگر ببیند بره در حال بازی و جست و خیز است، یعنی از بچه‌های خود راضی بودن. اگر ببیند بره بکشت، یعنی رحمت خدا و اگر ببیند بره گمشده، دلالت بر همسر عابد دارد.

تعبیر خواب بره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن بره در خواب بسیار خوب است. معبران دیدن بره در خواب را خیر و برکت تعبیر کرده‌اند. معبران در حالت کلی بره را فرزند تعبیر کرده‌اند. اگر شخصی در خواب ببیند بره‌ای صاحب شد اتفاقی سود بخش در پیش خواهد داشت.
اگر در خواب ببیند بره‌ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش است، به زودی صاحب فرزند خواهد شد، اگر ازدواج نکرده باشد اتفاق خوبی در پیش خواهد داشت. اگر ببیند بره‌ای را سر بریده یا ذبح کرده زیان بیند یا از بستگانش فوت شود.
اگر ببیند گوشت بره می‌خورد یعنی دچار غم و اندوه شود. داشتن بره‌های زیاد نشانه فراوانی نعمت است. در حالت کلی دیدن بره در خواب خوب است.

تعبیر خواب بره به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید دیدن بره در خواب برکت و منفعت است و به نسبت بزرگی و کوچکی آن نیکی و مال حلال. اگر در خواب ببیند بره داشت به او مال و ثروت می‌رسد. اگر ببیند بره یا بزغاله سر برید یا ذبح کرد و آن را خورد دلیل آن است که به سبب فرزند به او مصیبتی می‌رسد.

تعبیر خواب بره به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون تعبیر خواب بره را اینگونه بیان می‌کند که اگر ببیند بره گم کرده یعنی افرادی خود رای به امر شما فرمان می‌نهند، و باید مراقب رفتار خود باشد. دیدن پوست بره در خواب یعنی آسایش به جبر از دیگران گرفته خواهد شد.

منبع: https://dreamastromeanings.com/sheep-in-dream-meaning

gg.gg is.gd bit.ly

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن