مطالب پیشنهادی
متفرقه

6 راز تعبیر خواب سبیل از نگاه امام صادق و آنلی بیتون

سراسر وب

همان طور که می دانید سبیل مویی هست که بالای لب مردان می روید .برای اینکه بدانید تعبیر خواب سبیل چیست در ادامه با آینده جو همراه باشید .

تعبیر خواب سبیل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد.

اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن هست که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می‌شویم.

داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.

اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می‌شود که در نتیجه ارزش و ارزش خود را از دست می‌دهید.

اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می‌آرایید مثلاً با قیچی یا موچین زوائد آن را می‌زنید خوب هست و خبر می‌دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می‌دهید. برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست.

همان طور که قبلاً هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و اندک پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می‌گیرد و شان زنانه‌اش تخفیف می‌یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.

اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری زیادتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می‌شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می‌دهید می ستانید. مجموعاً احترام شما بیشمار می‌شود و شخصیت می‌یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می‌یابید و شما را تحسین می‌کنند.

سفیدی سبیل خوب هست اما اگر ریش شما مشکی باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب سبیل به روایت محمد ابن سیرین

تفسیر خواب سبیل، هیبت مرد می‌باشد. اگر در خواب ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تفسیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد، ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، هیبت تو کمتر می‌شود.

تعبیر خواب سبیل به روایت کرمانی

اگر ببینی سبیل تو دراز شده است، تفسیرش این هست که قوت تو زیادتر می‌شود.

ولی اگر سبیل نداری و در خواب ببینی که سبیل درازی داری، دچار اندوه و اندوه می‌شوی، اما اگر اندک باشد، تعبیرش رسیدن به عزت و رتبه و آرزو و خواسته می‌باشد.

اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از شغل ناکردنی بازایستد.

تعبیر خواب سبیل به روایت آنلی بیتون

اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می‌کند:

نشانه آن هست که سعی می‌کند از دوستان شرور و لذت‌های نادرست روی برگرداند، و به مقامی درخور احترام دست یابد.

اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته‌ای:

تعبیرش آن هست که خودستایی و غرور شما منجر می‌شود از خوشی‌های حیات لذت چندانی نبرید.

اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود معرفی کند، علامت آن هست که باید زیادتر مراقب رفتار خود باشد. چون در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت.

تعبیر خواب سبیل به روایت لوک اویتنهاو

سبیل: عشقی که در حال از بین رفتن است.

سبیل جو گندمی: شادمانی بی پایه

تعبیر خواب سبیل به روایت محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که موهای سبیلش را کوتاه می کند، پیرو سنت پیامبرص هست و اگر ببیند که موهای سبیلش دراز شده است، خواب خوبی ندیده است.

 

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن