مطالب پیشنهادی
متفرقه

تعبیر خواب آینه

تعبیر دیدن آینه در خواب

سراسر وب

 

آينه در خواب مقام و فرمانروايي و سروري است

اگر ببيند به کسي آينه اي داد ، مال و متاع خود را به کسي مي سپارد

اگر ببيند در آينه نقره اي مي نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتي مي شود

عده اي از معبران آينه نقره اي را بد شگون و ناميمون دانسته اند

اگر پسري در خواب ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، خواهري نصيبش خواهد شد

اگر پادشاه ببيند در آينه نگاه مي کند ، ديري نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص ديگري جايش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

تعبیر خواب آینه بیان شده توسط امام جعفر صادق

شش روش برای تعبیر آینه در خواب وجود دارد:
زن
پسری برای او به دنیا می آید
اقتدار و دولت
دوست ویار
شریک
با وضعیت و کیفیت واضح کار کنید
حضرت می فرماید ، اگر مردی آینه خواب ببیند ، با زنی ازدواج می کند و مقام می گیرد.
اگر دختر خواب آینه ببیند ، شوهر پیدا می کند و شوهرش او را دوست دارد و گرامی می دارد.
اگر ببیند یک مرد ناشناس آینه ای به او می دهد و به آن نگاه می کند ، از دیدن دوستی که گم شده خوشحال می شود.

تعبیر خواب آینه گرفتن

تعبیر خواب آینه بیان شده توسط محمد بن سیرین

آینه در خواب اقتدار و سلطه است
اگر ببیند که به شخصی آینه می دهد ، مال خود را به شخصی می بخشد
اگر ببیند که در آینه نقره ای نگاه می کند ، از موقعیت خود ناراحت می شود.
برخی از رهگذران آینه نقره ای را شوم و بی ایمان دانسته اند
اگر پسری در خواب ببیند که به آینه نگاه می کند ، یک برادر خواهد داشت
اگر ببیند دختری در آینه نگاه می کند ، برادر می گیرد
اگر ببیند دختری در آینه نگاه می کند ، خواهر می یابد
اگر پادشاه ببیند که در آینه نگاه می کند ، طولی نمی کشد که از مقام خود برکنار می شود و شخص دیگری جای او را می گیرد و دولت از دست می رود.

تعبیر خواب آینه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب ، آینه دوست ، همراه ، دوست و راهب ر dreamیاپرداز است. خوب است اگر بیننده خواب می بیند ، در آینه نگاه کنید. اگر بیننده چهره خود را ببیند ، خداوند پسری به او عطا می کند و اگر او به اندازه کافی بزرگ شده باشد که بتواند بچه دار شود ، از آن بهره مند می شود و این کودک اغلب مجبور است پسر باشد. اگر زنی صورت خود را در آینه ببیند ، خداوند دختری به او عطا می کند یا از فرزند خود بهره مند می شود و عشق قابل توجهی از خود نشان خواهد داد. اگر آینه دارید و آن را در دنیای رویا به شخص دیگری می دهید ، این نشانه این است که شما از دارایی شخصی خود خرج می کنید یا فرصت دیگری را برای کسب درآمد و پول خوب فراهم می کنید. اگر آینه ای که دارید دارای یک قاب نقره ای است ، رسوا می شوید زیرا رهگذران اسلامی داشتن آینه نقره ای را ناپسند می دانند. برخی از رهگذران نگاه در آینه را نشانه غرور و خودخواهی می دانند. پنهان کردن آینه تقصیر شماست. امام صادق (ع) می فرمایند اگر دختری به آینه نگاه کند ، ازدواج کرده و مورد احترام شوهرش قرار می گیرد و اگر ببیند مرد خارجی آینه ای به او می دهد و به صورت او نگاه می کند ، دوست غایب خود را می بیند. او خوشحال است.

آنی بیتون می گوید: “اگر در خواب ببینید که در آینه به خود نگاه می کنید ، نشانه این است که بیمار خواهید شد و رنج زیادی خواهید کشید.”

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما در آینه به زنی نگاه می کنید: دوستانش او را فریب می دهند.

مردی در آینه به خودش نگاه می کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

یک شخصیت مهم در آینه نگاه می کند: او پشتیبانی زیر دستان خود را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان به آینه نگاه می کند: بهتر است نامزد یا دوست پسر خود را عوض کند.

یک زن متاهل به آینه نگاه می کند: به همسرش وفادار نخواهد بود.

عاشقی در آینه به خودش نگاه می کند: آنکه عاشق اوست به او وفادار نیست.

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک ویتنهاو می گوید: “شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید”

آنی بیتون می گوید: “بیتون”.

دیدن آینه شکسته در خواب ، نشانه شنیدن خبر مرگ ناگهانی عزیزی است.

اگر دختری ببیند آینه در حال شکستن است ، این نشانه این است که او یک ازدواج ناخوشایند و همچنین یک دوستی ناموفق خواهد داشت.

در کتاب سرزمین رویاها می گوید: آینه می شکند: یک اتفاق غیر منتظره باعث پریشانی شما می شود.

دیدن دیگران در آینه

بیتون می گوید:

دیدن دیگران در آینه نشانه این است که دیگران به خاطر منافع خود با شما ناعادلانه رفتار خواهند کرد.

دیدن حیوانات در آینه نشانه ناامیدی و خسارت مالی است.

اگر دختری در آینه صورت رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند ، نشانه این است که خبر مرگ یکی از عزیزان را می شنود. یا اینکه با نامزدش نقض قرارداد می کند. اما اگر چهره نامزد خود را تازه ببیند ، نشانه این است که سوund تفاهم و بیگانگی برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت.

منبع :

bit.ly tinyurl is.gd

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن