مطالب پیشنهادی
متفرقه

11 راز تعبیر خواب تسبیح به روایت امام صادق و ابن سیرین

سراسر وب

دیدن تسبیح د رخواب چه تعابیری دارد؟ با توجه به اینکه تسبیح وسیله ای برای ذکر گفتن نام خدا هست بنابراین معبران اسلامی تعبیر خواب تسبیح را نشانه اطاعت از خداوند و بندگی او دانسته اند و علاوه بر این مشاهده تسبیح در خواب از نظر تعبیرگران با توجه به جزئیاتی که در خواب دیده می شود متفاوت هست و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید آن را تفسیرنمایید. در ادامه با سایت آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب تسبیح از نظر امام جعفر صادق (ع)

1.دیدن مهره یا تسبیح از نظر ایشان بر هفت وجه می باشد :

  • زن
  • خدمتکار
  • کنیزک
  • مال
  • ادب و فرهنگ
  • فرزند
  • غلام

تعبیر خواب تسبیح به روایت جابر مغربی

2.تسبیح سفید یا سبز: دیدن مهره (یا تسبیح) در خواب، تعبیرش خدمتکار است. اگر مهره را سفید یا سبز ببیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح است.

3.تسبیح زرد: اگر مهره را زرد ببیند، دلیل که آن خدمتکار بیمار است.

4.تسبیح مشکی و سیاه: اگر مشکی ببیند، خدمتکارش بد اخلاق است.

تعبیر خواب تسبیح به روایت منوچهر تهرانی

5.تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و هراس از عقوبت است.

6.تعبیر خواب گم کردن تسبیح: اگر در خواب دیدید که تسبیح خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید. نشان هست که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید.

7.تسبیح گرفتن از کسی: اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به شغل خیر و صلاح دعوت می‌کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می‌دهید.

8.پاره شدن تسبیح مرده: اگر ببینی تسبیح مرده ای پاره می شود مرگ یکی از دوستانت را در پیش خواهی داشت چنان چه بند تسبیح پدر یا مادرت پاره باشد بیانگر اختلافاتی هست که بخاطر برخی از اعتقادات بین فرزندان و خانواده شکل خواهد گرفت.

9.تعبیر رویای تسبیح بیانگر اطاعت از خدا و بندگی و عبادت است همچنین دیدن این خوابها نشانه ترس از عقوبت نیز می باشد.

تعبیر خواب تسبیح به روایت ابن سیرین

10.تسبیح داشتن: اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت اندوه و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می‌کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد.

11.تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن هست بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می‌کرد، دلیل که مطیع هست بر فرمان حق و از اندوه و اندوه فرج یابد. اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل می‌خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.

 

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن