یلدا دیجیتال مارکتینگ یلدا فروش ویژه
متفرقه

دیدن مدفوع انسان یا حیوان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مدفوع یا فضله از منظر برخی از معبران

تعبیر خواب مدفوع یا غایط ازنظر معبران مختلف هر یک به‌گونه‌ای بیان‌شده است. در این مقاله تعبیر دیدن مدفوع انسان یا حیوان در خواب هر یک به تفسیر آمده است.

 تعابیر مختلف از دیدن مدفوع انسان در خواب:

منوچهر مطيعي تهراني می‌گوید:

 • او در تعبیر خواب مدفوع گفته است که غايط، يا مدفوع انسان چيزي است که در خواب‌ها بسيار ديده می‌شود.
 •  غالب مراجعه‌کنندگان به معبران دراین‌باره سؤال می‌کنند و اهل تعبير نيز فراوان دراین‌باره حرف زده و نوشته‌اند.
 • اين شهرت دارد که می‌گویند غايط در خواب پول است و به‌خصوص پول نقد. اين تا حدودي می‌تواند درست باشد چون ديدن آن در خواب خوب است اما پول نيست.

ابن سيرين  در تعبیر خواب مدفوع می‌گوید:

 • ديدن غايط در خواب رهايي از غم و رنج است.

مجلسی  رحمه‌الله عليه می‌گوید:

 • او در تعبیر خواب مدفوع انسان می‌گوید که ديدن غايط در خواب خوب است، چون بيننده خواب از همه غم‌ها و رنج‌ها به رهد و قرضش ادا شود.

در نفايس الفنون و عرايس العيون آمده است:

 •  غايط مالي است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.
 • غايط کردن از غم رها شدن است.
 • آن‌ها که در خانواده‌ها به‌طور سنتي خواب تعبير می‌کنند غايط را پول می‌دانند و شهرت پول بودن آن از همین‌جا ريشه گرفته و جالب اینکه آن را پول و مال شمرده‌اند.
 • ديدن غايط در خواب پول و مال نيست رهايي از غم و رنج و اندوه است و چون پول يکي از عوامل تخفيف دهنده آلام ماست تعبير پول را به غايط نسبت داده‌اند.
 • ضمناً اگر غم و رنج، از بی‌پولی باشد رهايي از آن با پول ميسر است که می‌تواند غايط در اینجا پول باشد.

فضله

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب مدفوع حیوانات می‌گوید:

 • او فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می‌نامند و تعبیر این دو در خواب متفاوت است.
 • چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می‌بینیم خواب ما می‌گوید زنی به ما زیان می‌رساند.
 •  فضله گنجشک لطمه‌ای است که از دروغ‌گوئی، وراجی و هرزه‌درائی دیگران وارد می‌شود.
 • اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ‌گوئی دیگران به آبروی ما لطمه می‌زند.
 • اگر فضله به کلاه باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می‌آید.
 • اگر فضله بر میوه و غذا بود به مال و دارائی است.

دستشویي

محمد بن سيرين در تعبیر خواب مدفوع گويد:

 • اگر كسي در خواب بيند كه توالت همي ساخت، دليل كند كه به جمع‌کردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند و بعضي از معبران گفته‌اند دليل كند كه زن جادویِ وي را حاصل گردد و آن زن حرام‌خوار و بی‌دیانت بود.
 • اگر بيند كه كسي در چاه توالت خود افتد دليل كند مال خويش را هزينه كند.
 • اگر بيند كه در چاه توالت بيفتاد، دليل كند كه مال كسي به غضب ستاند.
 • اگر بيند كه در چاه توالت بيفتاد و دست‌وپایش شكست، دليل كند كه بلاي سخت بدو رسد.
 • او در تعبیر دیدن مدفوع در خواب می گوید که اگر بيند كه در توالت بول و غایط همي كرد، دليل كند كه در جمیع مال غريق بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:

اول:

مال حرام

دوم:

عيش وزندگی دنيا

سوم:

خزينه (خزانه و انبار)

چهارم:

شروع در حرام.

پنجم:

زن خادمِ و حرام‌خوار.

منبع  استفاده‌شده در مقاله تعبیر خواب مدفوع:

 • کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390
 • bit.ly
 • gg.gg
 • is.gd
 • tinyurl
فروش ویژه
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن