مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

7 تعبیر متفاوت دیدن موش در خواب

تعبیر خواب موش از منظر معبران جهانی

سراسر وب

سایت آینده جو یکی از سایت های تخصصی در حوزه تعبیر خواب آنلاین است که شما می توانید بهترین و جامع ترین تعبیر خواب ها را در آن دنبال کنید.

 

تعبیر خواب موش در شکل‌ها و حالات مختلف معانی و تفسیرهای گوناگونی دارد. در علم تعبیر خواب حیوانات،دیدن موش در موقعیت‌های مختلف در خواب،تعبیرهای خاص و متفاوتی دارد.

 • اسامی برخی از معبران تعبیر خواب موش:

 1. ابن سیرین
 2. يوسف نبی علیه‌السلام
 3. منوچهر مطیعی تهرانی
 4. ابراهیم کرمانی
 5. جابر مغربی
 6. لوك اویتنهاو
 7. آنلی بیتون
 8. امام صادق
 • تعبیر خواب موش ازنظر معبران مختلف:

تعبیر خواب موش امام صادق (ع)

به گفته امام صادق تعبیر خواب موش در رنگ های مختلف منعکس کننده یک زن ، یک کنیز ، یک کودک و ثروت است. تعبیر خواب فضولات موش امام صادق به درستی انجام نشده است.

تعبیر خواب کشتن موش امام صادق

تعبیر خواب کشتن موش امام صادق شما باید علت اقدامات را بررسی کرده و دوباره امتحان کنید.

ابن سیرین می‌گوید:

 • به‌طورکلی در  تعبیر خواب موش نوشته‌اند که  موش زنی به‌ظاهر مستوره اما در باطن مفسده است.
 • اگر خواب موشی ببیند با چنین زنی سروکار پیدا می‌کند.
 • اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد.
 • اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می‌شود که می‌دانید چه کسی برده ولی نمی‌توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است.
 • اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شما است که نباید به او اعتماد داشته باشید.
 • اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد را از خود می‌رانید و دور می‌کنید.

یوسف نبی علیه‌السلام گوید :

 • دیدن موش جنگ زن باشد.
 • دیدن موش دزد است که از خانه او دزدي کرده.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 •  موش دزد است و یک دزد خانگی است.
 • معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیرقابل‌اعتماد تشبیه کرده‌اند.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • او در تعبیر دیدن موش نوشته است که اگر در خواب از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختري نابکار آید.
 • اگر از گلوي او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسري  آید.
 • اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختري نابکار آید.

جابر مغربی گوید:

 • تأویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود.
 • اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند.
 • گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

"<yoastmark

لوك اویتنهاو می‌گوید:

 • موش که می‌دود: پس‌انداز
 • فرار موش از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن: غم و غصه
 • موش سفید: ازدواج موفق
 • در درون یک تله‌موش: دشمن شکست‌خورده

آنلی بیتون از تعبیر خواب موش می‌گوید:

 • کشتن موش در خواب، نشانۀ  پیروزي بر دشمنان است.
 • اگر خواب ببینید موش‌ها از شما فرار می‌کنند، نشانۀ  آن است که تلاش‌های شما بی‌ثمر خواهد ماند.
 •  در تعبیر خواب موش ذکرشده است که اگر دختري خواب موش ببیند، نشانۀ  آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد.
 • اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاري  رسوا خواهد شد.
 • دیدن موش در خواب، نشانۀ روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی‌وفایی دوستان است. کارها وضعیت دلسردکننده‌ای خواهد داشت.

تعبیر خواب موش در حالت‌های گوناگون:

 •  اگر  کسی در خواب بیند که بستر او را موش سوراخ کرده بود، دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا دهد.
 • اگر دید پوستین موش پوشیده داشت، دلیل که زنی پلید به زنی خواهد.
 • دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر اینکه ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزي تنور آبادي بود لیکن حالا کاسه‌اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاك جمع شده است. این نشانه کسادي و خرابی کار صاحب‌خانه است و برخی از معبران نوشته‌اند که صاحب‌خانه همسرش را از دست می‌دهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته‌اند.
 •  اگر فردی ببینید گربه‌ای در خانه شما موش گرفته زنی براي شما حسن خدمت انجام می‌دهد؛ اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.
 • دیدن موش، دلیل زنی بود که به‌ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد.
 • اگر دید موشان بسیار در خانه او جمع شدند و همه یکرنگ بودند، دلیل که به‌قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

منبع استفاده‌شده در مقاله تعبیر خواب موش:

 • کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390
 • gg.gg
 • tinyurl
 • is.gd
 • gg.gg

"<yoastmark

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن