مطالب پیشنهادی
متفرقه

13 راز تعبیر خواب مرغ به روایت معبرین

سراسر وب

تعبیر خواب مرغ چیست؟ اگر کسی خواب ببیند مرغ خیلی بزرگی دارد، همت و اراده قوی خواهد داشت و بر کارهایی که عزم کرده تا انجام دهد، با اراده قوی اقدام خواهد کرد. در ادامه با سایت آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب مرغ به روایت محمد ابن سیرین

دیدن ماکیان (مرغ و خروس خانگی) در خواب، دلیل بر داشتن خادم هست و اگر دیدید که مرغ خانگی خیلی داشید، سروری می یابید. هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است.

اگر بیند مرغان خیلی در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود.

اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود.

تعبیر خواب مرغ به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن ماکیان در خواب، زنی جذاب هست که به حیات شما می آید.

اگر بینید ماکیان در خانه تان لانه کرد، از زنی منفعت یابید. اگر بیند مرغ با او صحبت گفت، دلیل که کارش بلند شود.

اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اردک

تعبیر خواب مرغ به روایت امام صادق (ع)

دیدن ماکیان به خواب سه وجه است: ۱- زن صاحب جمال ۲- کنیزک ۳- خادم خانه

تعبیر خواب مرغ به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت است. دیدن تمام مرغان عزت گردد.

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن مرغ در خواب ، نشانه آن هست که آدم خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند. تعبیر خواب خروس خروس زنده نیز در خواب، به ثروتی تعبیر می شود که هم در نظر مردم جذاب و چشم گیر هست و هم اینکه آوازه ثروتمند شدن شما را همه خواهند شنید.

تعبیر خواب جوجه و مرغ داشتن

تعداد زیادی مرغ و خروس زنده در خواب به افزایش ثروت بیننده خواب تعبیر می شود. اگر خواب ببینید که مرغ های زیادی در خانه دارید و مرغ ها تخم گذاشته اند و جوجه های زیادی نیز در کنار مرغ ها در خانه حیات می کنند، صاحبت ثروت زیادی می شوید که به مرور زمان، این ثروت مانند تخم مرغ که به جوجه تبدیل می شود، افزایش پیدا کرده و تبدیل به ثروت زیادتر و بزرگتری خواهد شد.

تعبیر خواب مرغ مرده

اگر خواب ببینید که در خانه مرغ زنده ای داشتید و اکنون آن مرغ مرده است، خدمتکار خانه دیگر برای شما خدمت نخواهد کرد و یا از خانه شما خواهد رفت. اگر خواب ببینید که مرغ مریضی در خانه دارید، با صدقه برطرف بلا باید بکنید چون مرغ به خدمتکار خانه یا خانم خانه بر می گردد.

تعبیر خواب مرغ پرکنده

اگر خواب ببینید که مرغ زنده ای در خانه دارید که پرهای او ریخته است، از عزت و رتبه خانم خانه اندک می شود. اگر خواب ببینید که مرغ پرکنده به خانه آورده اید و آن مرغ زنده نیست، ثروتی بی زحمت به خانه شما خواهد آمد.

تعبیر خواب گوشت مرغ

گوشت مرغ به ثروت تعبیر می شود.

اگر خواب ببینید که گوشت مرغ خریده اید و به خانه آورده اید، به ثروتی به راحتی دست می یابید که اندازه آن متناسب با مقدار گوشت مرغی هست که خریده اید.

اگر در خواب ببینید که گوشت خروس می خورید، از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

تعبیر خواب مرغ سر بریده

دیدن مرغ سر بریده به معنای خانم خانه یا مستخدمی هست که از زحمت او اندک شده، یا قرض او ادا شده و یا از بیماری شفا یافته است.

مرغ نعمت و برکت هست و اگر ببینید که مرغ سربریده خریده اید، مانند گوشت مرغ، تعبیر آن این هست که به ثروت و رفاه می رسید.

تعبیر خواب کشتن مرغ خانگی

بریدن سردر خواب، به معنای شفای از بیماری و معافیت از زحمت و خدمت تعبیر شده است. از آنجاییکه تعبیر مرغ در خواب به خانم خانه یا خدمتکار خانه بر می گردد، اگر خواب ببینید که سر مرغی را بریده اید، خدمتکار خانه اگر بیمار است، شفا می یابد.

و اگر مقروض است، قرض او ادا می شود، اگر بی ایمان است، به طریق راست هدایت می شود.. ویا اینکه خدمتکار خانه را اخراج می کنید، یا خانم خانه را از خدمت کردن معاف می کنید.

تعبیر خواب مرغ سیاه

اگر خواب ببینید که مرغ سیاهی را خریده اید، با زنی با عزت و با وقار ازدواج خواهید کرد.

اگر بیننده خواب زن باشد، و خواب ببیند که مرغ سیاهی را خریده است، شخصی با عزت و با وقار به او خدمت خواهد کرد.

اگر خواب ببینید که مرغ سفید رنگی در خانه داشتید که رنگ آن به ناگاه مشکی شده، از خدمتکار خانه یا خانم خانه کدورتی به دل خواهید گرفت که به جدایی منجر خواهد شد.

از این که تا انتهای مقاله با ما همراه بودید سپاسگزاریم. نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن