مطالب پیشنهادی
متفرقه

6 راز تعبیر خواب کعبه به روایت امام صادق

سراسر وب

کعبه و مکه از جمله مقدس‌ترین مکان‌های زیارتی مسلمانان هستند که دیدن این محل‌ها در خواب به تعبیر امام جعفر صادق و محمد بن سیرین به خلیفه مسلمین تفسیر شده است. به طور کلی دیدن اینگونه مکان‌های حرم امن الهی و زیارت آن‌ها در خواب نیکو بوده و حرمت و آبرو را برای بیننده خواب به همراه خواهد داشت. با تعبیر خواب کعبه و مکه همراه سایت آینده جو باشید.

تعبیر خواب کعبه به روایت امام صادق (ع)

دیدن کعبه در خواب بر چهار وجه است: اول: خلیفه دوم: امام سوم: ایمان چهارم:امنیت و ایمنی

تعبیر خواب کعبه به روایت محمدبن سیرین

دیدن کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند که طواف کعبه می کرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند که احرام بسته بود و روی در کعبه داشت، دلیل به زیادتی صلاح او بود. اگر بیند که سرای او کعبه بود و مردم آنجا را زیارت می کردند، دلیل که امانت مردم کند و حرمت یابد.

تعبیر خواب کعبه به روایت حضرت یوسف (ع)

دیدن رفتن به کعبه و ایمنی و سلامت بود.

تعبیر خواب کعبه به روایت جابر مغربی

اگر پادشاهی در خواب بیند که به کعبه رفت، دلیل که از جانب حق تعالی بزرگیش زیاده گردد. اگر بیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت، دلیل که حال خلیفه تباه گردد. اگر بیند که درکعبه بود، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد. اگر بیند که روی به حجر الاسود نهاد، دلیل که حج بگذارد. اگر بیند که بر بام کعبه بود، دلیل که بیننده بدمذهب بود.

تعبیرخواب کعبه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در کعبه هستی، نشانه این هست که از شر دشمن ایمن می شوی. اگر ببینی در کعبه نماز می خوانی، به این معنی هست که بزرگان منجر می شوند که شغل تو بهتر شود. اگر ببینی روی بام کعبه هستی، یعنی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست خواهد بود.

تفسیر خواب به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

کعبه در خواب، به خلیفه، مدیر یا فرمانروا تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که در داخل کعبه نماز می خواند، از شرّ دشمنانش ایمن می شود و خیر و پاداش زیادی برایش نوشته می شود. اگر کسی ببیند که یکی از دیوارهای کعبه فرو ریخت، نشانه مرگ خلیفه است. اگر کسی ببیند که از راه کعبه منحرف شده هست و به جایگاه دیگری می رود، برخلاف سنت پیامبر (ص) عمل می کند. طواف کردن به دور کعبه، نشانه صلاح دینداری شخص است. اگر کسی در خواب ببیند که به جایگاه کعبه میرود، به عملی مبادرت میورزد که برای دین و دنیای آن شخص خیر و منفعت دربر دارد.

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن