مطالب پیشنهادی
متفرقه

7 راز تعبیر خواب جنگل (بیشه) به روایت امام صادق و ابن سیرین

سراسر وب

جنگل محیطی هست که در آن می‌تواند اتفاقات متعددی رخ دهد؛ از خطرات سهمگین گرفته تا دیدن مناظر زیبا. بنابراین بسته به نوع راندمان فرد در مقابل در خواب تفسیر رویا واقعا متفاوت خواهد بود. به طور کلی جنگل در خواب نشان می‌دهد که باید از خود مراقبت کنید، شما باید مهارت‌هایی را برای نجات خود فرا بگیرید و همچنین بتوانید از وسایلی که در اطرافتان هست استفاده کنید. در تعبیر خواب کهن تفسیری برای جنگل بیان نشده و تنها تعابیری برای بیشه گفته شده که منظور هما ناست در ادامه به تعبیر خواب جنگل (بیشه) خواهیم پرداخت. با سایت آینده جو همراه باشید.

تعبیر خواب جنگل و بیشه به روایت محمد بن سیرین:

بیشه درختان درخواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز هست و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در صحرا او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد.

اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را اندوه و اندوه به جهت زنان رسد.

تعبیر خواب تعبیر خواب جنگل و بیشه به روایت امام جعفر صادق

دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است.

زن بیابانی

کنیزک

منفعت

اندوه و اندوه.

تعبیر خواب جنگل و بیشه از نظر آنلی بیتون

دیدن جنگلی از درختان باشکوه، علامت سعادت و خوشبختی است.

این خواب برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند، علامت آن هست که در اجتماع به مقامی با ارزش دست می‌یابید و شهرتمند می‌شوید.

اگر در خواب، خود را میان جنگلی انبوه ببینید، علامت آن هست که در شغل تجارت زیان خواهید دید، در خانواده‌تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.

اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید، نشانه آن هست که برای انتها دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور میشوید مسافرت کنید.

تعبیر خواب جنگل و بیشه از نظر لوک اویتنهاو

جنگل سرسبز و خنک: حیات طولانی همراه با آرامش

جنگل انبوه و تاریک: غم

جنگل وحشی: یک ارث غیر منتظره

جنگل سوخته : یک اتفاق خوشایند

ازبین بردن جنگل: نابودی ، بلای آسمانی

تعبیر خواب جنگل و بیشه از نظر لیلا برایت

اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده‏اید، به این مفهوم هست که خطرى شما را تهدید مى‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این مفهوم هست که نقشه‏ هایش آشکار مىگردد.

اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است، به این مفهوم هست که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند.

اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش می‌شود، بیانگر آن هست که فرد تنهایی هستید.

تعبیر خواب جنگل و بیشه در کتاب سرزمین رویاها

 • ازیک بیشه گذر می کنید : یک ویرایش دلپذیر
 • خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر خیلی بزرگ
 • دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست .
 • درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز منجر مخفی شدن یک خطر بزرگ شده .
 • خواب جنگل : امور مالی منجر پریشانی شما میشود.
 • یک جنگل با درختهای خیلی بلند : شغل و معاملات سودمند
 • در یک جنگل سرگردان شده اید : ثروت
 • ثروتمندان خواب جنگل ببینند : آن ها پول از دست می دهند .
 • فقرا خواب جنگل ببینند : ازدیاد پول و احترام
 • در یک جنگل گردش می کنید : غم و آزردگی در آینده یک شغل دشوار در انتظار شماست .
 • شما تنها در جنگل هستید : تا وقتی که دیر نشده پس انداز کنید .
 • به اتفاق اشخاص دیگر در جنگل هستید : دوستان شما را فریب می دهند .
 • بستگان شما در جنگل هستند : عشق شما را رها میکند .
 • یک حیوان وحشی را در جنگل می کشید : اطرافیان شما صادق و وفادار خواهند بود .
 • آتش در جنگل : خبرهای خوشحال کننده

تعابیر دیگر کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب خانه ساختن در جنگل: اگر در خواب دیدید که در جنگل خانه ای ساختید تعبیر این خواب میگوید که شما سعی می کنید خاطرات خود را زنده کنید. شاید عکسی از گذشته پیدا کرده اید که تمام خاطراتتان را جلوی چشمانتان آورده است.

جنگل سرسبز :تعبیر جنگل سرسبز در خواب شور حیات هست و نشان دهنده خانواده ای آرام و ایده آل است.

جنگل پر نور :جنگل پر نور و زیبا، موفقیت در شغل و حیات است.

جنگل کهنه با درختان کهنسال: تعبیر دیدن خواب یک جنگل کهنه با درختان کهنسال نشان دهنده ایرادات بااهمیت در گذشته هست که به شما تحمیل خواهد شد.

تعبیر خواب گم شدن در جنگل :گم شدن در جنگل به این معنی هست که نمی دانید در حیات چه می خواهید.

تعبیر خواب جنگل بارانی: جنگل بارانی نشان می دهد که به زودی به یک مسافرت عالی و پر بار خواهید رفت که در آن اتفاقات خیلی خوبی برای شما خواهد افتاد.

جنگل برفی: مربوط به میل جنسی هست و هشداری هست که می گوید باید روابط خود با همسرتان را بهبود ببخشید، او از شما دلسرد شده و قصد جدایی از شما را دارد.

خواب دیدن اینکه شما یک جنگلبان هستید نشان دهنده ی کنترل شما روی ضمیر ناخودآگاهتان است. شما همیشه احساسات خود را چک می کنید (افسار احساساتتان را به دست دارید)

اگر خواب ببینیم که جنگل آتش گرفته: یک اتفاق خوشایند روی خواهد داد.

و از بین بردن جنگل در خواب، تعبیرش رسیدن بلای آسمانی است.

اگر شما در یک جنگل و گربه‌های بزرگ تعداد زیادی وجود دارند که نشانه ای هست که شما به دام افتاده و شما احساس میکنید که تحت تعقیب هستند که توسط مردم در خارج و شما احساس میکنید که آن ها آماده هستند تا به شما وقتی شما آسیب‌پذیر هستند.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن