مطالب پیشنهادی
متفرقه

4 راز تعبیر خواب جوان شدن به روایت منوچهر مطیعی

سراسر وب

دیدن جوان شدن در خواب چه تعابیری دارد؟ جوانی مرحله‌ای از زندگی است که تنها با عبور از آن قدر و جایگاهش را درک خواهیم کرد. معمولا رویایی با مضمون جوان شدن و بازگشت به دوران جوانی بیشتر در افراد مسن دیده شده و می‌تواند حاوی پیام‌ها و نشانه‌هایی برای فرد بیننده رویا باشد. با تعبیر خواب جوان شدن و دیدن فرد جوان در خواب همراه سایت آینده جو باشید.

تعبیر خواب جوان شدن

چنانچه در خواب ببينيد کسي که پير هست جوان شده، چه خود بيننده خواب باشد و چه ديگري نشان آن هست که به علتي تخفيف شان و رتبه مي يابد و تحقير مي شود.

اگر جوانی در خواب ببیند که پیر شده هست ، عزت و حرمت و علم او بیشمار می شود و اگر پیری ببیند که جوان شده است، خوار و فرومایه شود. اگر ببینید خودتان جوانتر از اینکه هستید شده اید، فریب می خورید. اگر ببینید که به اندازه ای جوان شده اید که خود را نمی توانید بشناسید، تعبیرش ناکامی و نامرادی هست و تصویر این هم صادق است.

تعبیر خواب جوان شدن محمدبن سیرین:

اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او مشکی شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید . اگر بیند جوانی پیر شده هست ، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این معنی ، چون مردان باشند .

تعبیر خواب جوان شدن جابر مغربی :

اگر یک شخص پیر در عالم رویا ببیند جوان شده به این معنی است که عزت و بزرگی او کم می شود و در زندگی دنیا دچار غرور خواهد شد.

تعبیر خواب جوان شدن منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر شما در خواب خودتان را مشاهده کنید که جوان تر از آنچه که در حقیقت هستید شده اید به این مفهوم است که شان و منزلت و آبروی شما کم می شود و علاوه بر این نشانه آن است که فریب دیگران را می خورید و شما را کودکانه به بازی می گیرند. اگر ببینی فرد مرده ای که او را می شناسی جوان یا زیبا شده به این علامت است که تغییرات قابل توجه ، محسوس و مطلوبی بزودی در زندگی ات رخ خواهد داد که به سبب آن راضی و خشنود خواهی شد.

چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر هست جوان شده ، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن هست که به علتی تخفیف شان و رتبه می یابد و تحقیر می شود .

اگر در خواب ببینید که جوان شده اید اما چهره خویش را نمی شناسید ، مانند این که شخصی دیگر شده اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی هست . تصویر این هم صادق هست یعنی اگر در خواب ببینید که پیر شده اید و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت می یابید و بزرگ می شوید . اگر جوانی را در خواب ببینید که پیر شده ارتقا رتبه و منزلت پیدا می کنید .

مجلسی رحمة الله علیه گوید : دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه هست برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد هست .

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن