مطالب پیشنهادی
متفرقه

7 راز تعبیر خواب کلاغ به روایت یوسف نبی

سراسر وب

تعبیر خواب کلاغ |‌ معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کلاغ در خواب آورده اند . جابر مغربی دیدن کلاغ را در خواب نشان از کارهای بیهوده , می داند . ابن سیرین درباره دیدن کلاغ در خواب می گوید کلاغ به معنای مرد فاسق هست و کشتن کلاغ در خواب , به معنای شکست دادن کسی هست .یوسف نبی , منوچهر تهرانی و آنلی بیتون نیز تعبیری برای دیدن کلاغ , آورده اند که برای دانستن آن ها با سایت آینده جو باشید .

تعبیر خواب کلاغ به روایت جابر مغربی :

اگر در خواب ببینی کلاغی را معالجه و درمان می‌کنی، یـعـنـی مرد دزدی را نصیحت خواهی کرد.

اگر در خواب ببینی در شلوار تو هم کلاغ رفته هست و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.

اگر خواب ببینی زاغی را به دست آورده‌ای و پنهان نموده‌ای، یـعـنـی به دنبال کارهای بیهوده و باطل , و هوی و هوس خواهی بود .

اگر خواب ببینی کلاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق, از خانه تو چیزی میدزدد.

تعبیر خواب کلاغ به روایت محمد بن سیرین

تعبیر کلاغ، مردی «فاسق» و بدقول و پیمان‌شکن می‌باشد.

اگر خواب ببینی کلاغ داری، یـعـنـی با مردی که گفته شد رابطه و مصاحبت خواهی داشت.

اگر خواب ببینی کلاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو اطلاعات است، یـعـنـی با چنین شخصی , فریفتۀ شغل باطلی می‌شوی.

اگر در خواب ببینی زاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی

تعبیر خواب کلاغ به روایت یوسف نبی علیه السلام :

تعبیر دیدن کلاغ در خواب دیدن کلاغ مرد فاسق باشد.

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند.

تعبیر خواب کلاغ به روایت ابراهیم کرمانی

اگر شخص خواب بیند که کلاغی شکار کرد، به این مفهوم هست که به حیله مال مردم بستاند.

اگر کلاغ را دید, که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از مسافرت بود.

اگر خواب ببینی زاغ‌های زیادی از هوا آمده‌اند و رد می‌شوند، یـعـنـی به اندازه آن زاغ‌ها در آن سرزمین , لشکری وارد می‌شود.

اگر خواب ببینی پوست کلاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

اگر در خواب ببینی گوشت زاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی فاسق مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب کلاغ به روایت آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن کلاغ در خواب ، علامت اندوه و بدبختی هست .

۲ـ شنیدن غارغار کلاغ در خواب ، علامت آن هست که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می بدهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن هست که فریب زنی را خواهد خورد .

۳ـ دیدن کلاغ مرده در خواب ، علامت آن هست که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد.

تعبیر خواب کلاغ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زیادتر بدانید کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست. اما از عبارت پرندگانی هست که دیدنش خوب شناخته نشده., صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و اندوه و اندوه است.

اگر صدای کلاغ را بشنوید, و خودش را نبینید نشان آن هست که کسی پشت سر شما بد می گوید.

اگر در خواب صدای کلاغ های تعداد زیادی را بشنوید ولی آن ها رانبینید. به غربت و تنهائی دچار می گردید.

اگر در خواب ببینید کلاغی بر گرایش درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت , و آن خانه به شما تعلق دارد. خبری اندوهگین کننده به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید. که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید.

اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را , در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

تعبیر خواب کلاغ به روایت لوک اویتنهاو :

کلاغ : باخت یا گم کردن , کلاغ که قارقار میکند : بدبختی و ترساندن کلاغ : شخصی قصد کلاشی از شما را داردو کلاغ که پرواز میکند : مرگ

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن