مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

7 راز تعبیر خواب روباه به روایت معبرین غربی

سراسر وب

دیدن روباه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود.در ادامه با آینده جو برای تعبیر خواب روباه همراه باشید.

تعبیر خواب روباه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

روباه تجسمی هست از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن.

اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در حیات شما است که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید.

او زنی هست فریبکار و نمام و فتنه انگیز.

حتی ممکن هست یک مرد باشد که در حیات شما نقشی دارد.

اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی هست که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.

اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید.

اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل هست یا او نیرنگ و فریب در شغل شما میکند. احتمال دارد او زن باشد.

به هر حال نشان آن هست که کسی با شما دغلی می کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال هست و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از اندوه رهایی می یابید.پوشیدن پیراهن از پوست روباه فریب خوردن است.

اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما کودک گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن هست همسر بیننده خواب باشد.

به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی هست از نیرنگ و فریب.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سبیل

تعبیر خواب روباه به روایت محمد ابن سیرین:

روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او.

اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند.

اگر بیند با روباه بازی می‌کرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او رفیق دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.

تعبیر خواب روباه به روایت آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می‌دوید، علامت آن هست که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.

اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما می‌شود، نشانه آن هست که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می‌ورزند.

مراقب باشید، با زیرکی می‌خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.

کشتن روباه در خواب، علامت آن هست که در هر کاری موفق می‌شوید.

تعبیر خواب روباه به روایت کرمانی:

پوست روباه به خواب دیدن، مال هست که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.

اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.

اگر ببینی روباه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این هست که مردی دروغگو بر تو حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهد.

اگر ببینی گوشت روباه می‌خوری، تعبیرش بیماری و هراس می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب روباه به روایت یوسف نبی:

دیدن روباه دشمن هست که اظهار دوستی نماید.

تفسیر خواب روباه به روایت لیلا برایت:

اگر در خواب روباهى را رام كنيد، يعنى با آدم ناباب همنشين مى‌شويد.

اگر خواب ببينيد كه روباهى را گرفته‌ايد، به اين معناست كه از نقشه‌اى كه برعليه شما كشيده‌اند، مطلع مى‌شويد.

ديدن دم روباه در خواب، بيانگر آن هست كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.

تعبیر خواب روباه به روایت مغربی:

اگر ببینی روباهی را گرفتی یا به دست آورده‌ای، یا اینکه کسی آن را به تو داده‌ است، یـعـنـی با زنی دروغگو و فریبنده ازدواج کرده یا اینکه بین تو و چنین زنی رابطه و مصاحبت برقرار می‌شود .

اگر ببینی روباهی وارد خانۀ تو شد و در آنجا ماند و قرار گرفت، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که تو را رفیق دارد.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن