مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

17 راز تعبیر خواب ببر از دیدگاه معبران بزرگ

سراسر وب

ببر می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، هراس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به عکس می‌کشد. در ادامه تعبیر خواب ببر را در سایت آینده جو مطالعه کنید.

دیدن ببر در خواب نشانه چیست؟تعبیر خواب ببر

ببر در خواب، دشمنی قوی و بزرگ و در عین حال، مهربان و با گذشت هست که شما به هیچ وجه توان مقابله و رویارویی با او را ندارید.

شاید منتظر رویدادی ناخوشایند هستید و به دنبال پیدا کردن طریق هایی برای ساماندهی کردن آن اوضاع می‌شد. این اتفاق احتمالی شما را شدیدا نگران و نگران کرده هست تا جایی که شما این احساس را با خود به خواب می‌برید و انعکاس آن را در خواب خود نیز تجربه می‌کنید.

بهتر هست اجازه بدهید تا هرچیزی که قرار هست اتفاق بیفتد رخ بدهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد چیزی اجتناب ناپذیر تا این اندازه نگران و نگران باشید.

انتخاب‌ها و تصمیم‌های شما در گذشته دلیل اتفاقات و رخدادهای کنونی هستند بنابراین بهتر آن هست که از این ماجرا عبرت بگیرید و در آینده (پیش از تصمیم گیری) اطلاعات و آشنایی کافی به‌دست آورده و تصمیمی درست بگیرید.

علاوه بر این‌ها داشتن احساساتی مانند شجاعت، ترس، توانمندی، قدرت مطلق، شجاعت، آگاهی و دلهره نیز می‌تواند منجر به تجربه دیدن ببر در خواب شود.

معبران می گویند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید، در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ستاره

تعبیر خواب ببری که با آن می جنگید:

با دشمنی دارای خصوصیات ذکر شده، دست و پنجه لطیف می کنید. پوست ببر در خواب مالی هست که بدون زحمت و کوشش بدست می آید.

توله ببر نمادی از بچه هست و دیدن توله ببر در خواب نشان دهنده آن هست که فکر شما درگیر کودکان تان است. غریزه مادری به شما می‌گوید که بچه شما لازم به مراقبت و مراقبت دارد.

چیزی شما را ترسانده هست یا از چیزی می‌ترسید شما کوشش کرده‌اید تا ارزشمندی خودتان را به اثبات برسانید. انجام دادن کارهایی خیلی غیرعادی دیدن ببر در خواب نشان دهنده چیزی شریر، بدجنس، حیوان صفت، وحشیانه و شجاعانه است.

تعبیر خواب ببر می‌تواند نمادی از شخصیت درونی شما یا خطری قریب الوقوع باشد که به زودی در معرض آن قرار می‌گیرید. شاید منتظر رویدادی ناخوشایند هستید و به دنبال پیدا کردن طریق هایی برای ساماندهی کردن آن اوضاع می‌شد.

این اتفاق احتمالی شما را شدیدا نگران و نگران کرده هست تا جایی که شما این احساس را با خود به خواب می‌برید و انعکاس آن را در خواب خود نیز تجربه می‌کنید.

بهتر هست اجازه بدهید تا هرچیزی که قرار هست اتفاق بیفتد رخ بدهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که در مورد چیزی اجتناب ناپذیر تا این اندازه نگران و نگران باشید.

انتخاب‌ها و تصمیم‌های شما در گذشته دلیل اتفاقات و رخدادهای کنونی هستند بنابراین بهتر آن هست که از این ماجرا عبرت بگیرید و در آینده (پیش از تصمیم گیری) اطلاعات و آشنایی کافی به‌دست آورده و تصمیمی درست بگیرید.

تعبیر خواب ببر ماده:

خواب ببر ماده‌ای که از فرزندان خود مراقبت و محافظت می‌کند در واقع آینه‌ای از خود شما است. تعبیر این خواب آن هست که شما نیز برای امن نگه داشتن فرزندان خود همین شغل را انجام می‌دهید.

در اصل شما تصور میکنید که امنیت فرزندان شما در معرض خطر قرار دارد و تا حدودی احساس دلهره و نگرانی را تجربه می‌کنید. شما فکر میکنید که فرزندانتان همچنان توانایی به محافظت از خود نیستند.

اگرچه چنین احساسی در شما وجود دارد -که البته چندان غیر عادی به نظر نمی‌رسد- اما در نهایت بهتر هست بدانید زمانی فرا می‌رسد که شما باید به فرزند خود اجازه رفتن و ساختن زندگی‌اش را بدهید. شما نمی‌توانید منجی همیشگی فرزند خود باقی بمانید.

بچه شما مجبور هست که در شرایط دشوار و ناملایم در برابر درشتی‌ها بایستد و با آن ها بجنگد و در برابر آن ها از خود دفاع کند.

تعبیر خواب ببری که به شما حمله می‌کند:

تعبیر آن هست که شما کاری انجام داده‌اید و حالا می‌ترسید اتفاق بدی رخ بدهد این هراس نتیجه برخی از تصمیمات نادرست شما در گذشته هست و یقینا مشکلاتی را برای شما به همراه خواهد داشت.

داشتن احساس قدرت خوب هست اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید. افرادی که دارای چنین احساس قدرتی هستند معمولا اطرافیان خود را دست اندک می‌گیرند و به این ترتیب تعاملات آن ها به نمایشی از قدرت و زورگویی منجر می‌شود.

تعبیر خواب نگهداری از ببیر در خانه و مالک ببری اهلی بودن:

این خواب نشان دهنده آن هست که شما رفیق دارید کارهایی را انجام بدهید که با طبیعت و سرشت شما ناسازگار است. شما شوق به انجام کاری نوین دارید و قصدداريد در این شغل حرفه ای شوید.

باید بدانید که هر کس باید همان کاری را انجام بدهد که رفیق دارد اما انجام این شغل نباید هیچ ایراد یا ضرری به دیگران برساند. اگر در خواب ببر سفیدی را دیدید به این مفهوم هست که یکی از دشمنان شما قصد اذیت شما را دارد.

تعبیر خواب ببر سفید:

اگر در خواب ببینید که ببر سفید مدام شما را تعقیب می‌کند، به این مفهوم هست که شخصی به شما ضرر می‌رساند.

تعبیر خواب دیدن ببر سفید در خواب دلیل بر پنج وجه هست اول دشمن دوم حمله سوم پیروزی چهارم رتبه و پنجم شکست دادن دشمنان است.

تعبیر خواب ببر اهلی:

تعبیر خواب ببر اهلی در خواب یک حیوان استثنایی هست که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی‌کند چون این ببر اهلی و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و رفیق داشتنی در خواب دشمن هست اما دشمنی قوی و کریم.

دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت هست و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می‌گذرد و پی شغل خود می‌رود.

همچنین تعبیر خواب ببر اهلی در خواب نشان دهنده آن هست که شما رفیق دارید کارهایی را انجام بدهید که با طبیعت و سرشت شما ناسازگار است. شما شوق به انجام کاری نوین دارید و قصدداريد در این شغل حرفه ای شوید.

باید بدانید که هر کس باید همان کاری را انجام بدهد که رفیق دارد اما انجام این شغل نباید هیچ ایراد یا ضرری به دیگران برساند

تعبیر خواب ببر قهوه ای:

تعبیر خواب ببر قهوه ای از نظر معبران تعبیر خواب چیست ؟ تعبیر خواب ببر قهوه ای جانوری درنده و دشمن شیر هست و دیدن ببر قهوه ای در خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر چند شب پشت سرهم خواب ببر قهوه ای ببنید دلیل که به زودی دشمن به شما نزدیک خواهد شد و باید خود را برای جنگ با دشمن یا دشمنان آماده کنید.

تعبیر خواب ببر سیاه:

تعبیر خواب دیدن ببر مشکی در خواب دشمن جدی هست دیدن ببر مشکی در خواب می‌تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، هراس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به عکس می‌کشد.

تعبیر خواب ببر بزرگ:

تعبیر خواب دیدن ببر بزرگ در خواب جنگیدن با دشمن نزدیک هست اگر در خواب دیدید که ببر بزرگ به شما حمله ور شده هست و شما او را شکست دادید دلیل پیروزی در کارهاست اگر دیدید ببر بزرگ قهوه ای در حال فرار کردن هست دلیل پیروزی بر مخالفان هست اگر ببر بزرگ به طرف شما بیاید و با شما درگیر شود عدم موفقیت در کارها است.

تعبیر خواب کشتن ببر:

تعبیر خواب کشتن ببر در خواب نشان دهنده آن هست که درحال‌حاضر احساس درونی قدرت مطلق را تجربه می‌کنید. شما احساس میکنید از چنان قدرت و توانی برخوردار هستید که خواهید توانست صحیح در همین لحظه هر کاری را انجام بدهید.

اگرچه داشتن چنین احساسی بد و ناخوشایند نیست اما همین احساس می‌تواند موجب نفرت دیگران از شما بشود. داشتن احساس قدرت خوب هست اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید.

افرادی که دارای چنین احساس قدرتی هستند معمولا اطرافیان خود را دست اندک می‌گیرند و به این ترتیب تعاملات آن ها به نمایشی از قدرت و زورگویی منجر می‌شود.

تعبیر خواب ببر به روایت محمد بن سیرین:

تعبیر ببر، دشمن قوی و شجاع، ولی بخشنده و مهربان است. اگر ببینی با ببر جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر ببر تو را شکست اطلاعات است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.

اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی. تعبیر خواب ببر به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت هست كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است.

اگر بيند بر ببر نشسته هست و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

تعبیر خواب ببر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

ببر در خواب يک حيوان استثنايي هست که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و رفیق داشتني در خواب دشمن هست اما دشمني قوي و کريم.

دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت هست و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي شغل خود مي رود.

معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد.

اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه لطیف مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد.

چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد. پوست ببر در خواب مالي هست که بدون زحمت و کوشش بدست مي آيد

چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر وسیع و روي آن نشسته ايد:

پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

تعبیر خواب ببر از نظر هانس کورت:

حمله‌ی ببر در خواب، بیانگر آن هست که شما در اثر یک شکست دچار ناامیدی و ناامیدی می‌شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، به این مفهوم هست که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‌شوید.

اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

تعبیر خواب ببر از نظر لیلا برایت:

اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این مفهوم هست که یکی از دشمنان شما قصد اذیت شما را دارد.

اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‌کند، به این مفهوم هست که شخصی به شما ضرر می‌رساند.

تعبیر خواب ببر از نظر آنلی بیتون:

دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن هست که در موقعیتی قرار خواهید گرفت، که از تفریح و آرامی لذت خیلی خواهید برد.

اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می‌کند:

نشانه آن هست که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.

اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع میکنید و او را از خود دور می‌سازید، نشانه آن هست که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد. اگر خواب ببینید ببری از شما می‌گریزد، نشانه آن هست که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و رتبه مهمی را از آن خود خواهید کرد.

دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانه آن هست که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

تعبیر خواب ببر در کتاب سرزمین رویاها

شما یک کودک ببر اهلی دارید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.

خواب ببر: دشمنان بر سر طریق شما پدیدار می‌شوند

به یک ببر نگاه می‌کنید: شانس در خانواده

یک ببر می‌دود: یک بیماری خطرناک یک ببر را می‌کشید: مراقب حسود باشید.

یک ببرماده بعد از زایمان می‌میرد: پول بدست می‌آورید.

یک ببر در سیرک: دوستان خیلی خدمتگذاری خواهید داشت.

یک ببر شما راغافلگیر می‌کند: پریشانی و دلهره بزرگ

یک ببر در قفس: مرگ یک شخصیت مهم صدای غرش

یک ببر را می‌شنوید: اندوه بزرگی منجر ناراحتی شما می‌شود.

یک ببر زنجیره شده: یک دشمن شما را غافلگیر می‌کند.

یک ببر در حال غذا خوردن: ثروت بزرگی به شما نزدیک می‌شود.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن