مطالب پیشنهادی
متفرقه

تعبیر خواب کلید

سراسر وب

تعبیر خواب کلید چیست؟

کلید ممکن است در خواب به روش های مختلف دیده شود. ممکن است خواب ببینیم که کلید آهنی داریم یا قفل را با کلید باز می کنیم. برای مشاهده تعبیر خواب آنلاین می توانید به سایت تعبیر خواب آینده جو مراجعه کنید ما در این سایت جامع ترین و جدیدترین اخبار را در اختیار شما قرار می دهیم.

معبران برای دیدن کلید در خواب تعابیر مختلفی دارند. ابن سیرین معتقد است که کلید در خواب به معنای بزرگی است. در مورد تعبیر خواب کلیدی ، دانیل می گوید که کلید مس در خواب به معنای جذاب است. مترجم دیگری می گوید خوب است که کلید را در خواب باز کنید. برای دانستن تفسیر کامل کلید ، فارسی او را دنبال کنید.

تعبیر خواب کلیدی از نظر جابر مغربی

اگر ببیند که نمی تواند قفل را باز کند و کلید گم شد ، تعبیر او برعکس است. اگر ببیند قفل کلید باز شده است ، به این معنی است که زن و کنیز می خواهد.

تعبیر خواب کلید از لوک ویتنهاو

پیدا کردن آن: شما از شر یک دام خلاص خواهید شد یافتن آن: به داشتن آن با خود نه بگویید: پس انداز شما کمک زیادی به شما می کند

تعبیر خواب کلید به روایت محمد بن سیرین

دیدن کلید به معنای گشودن در به روی مردی و یافتن پیروزی بر دشمن بود. اگر ببیند که کلیدهای زیادی دارد ، دلیل بزرگ شدن او است.

تعبیر خواب کلید طبق روایت دانیال

اگر در خواب دید که کلید آهنی دارد ، به دلیل قدرت بود. اگر او کلید برنجی یا برنجی داشته باشد ، به معنای گیرایی گفتار او است. اگر او کلید را چوب ببیند ، دلیل که سود آن کمتر باشد. اگر بیند که کلید نقره یا طلا دارد ، دلیل که مال بدست آورد.

“بیتون می گوید ،”

1- دیدن یک کلید در خواب بیانگر تغییرات غیرمنتظره است. 2- اگر در خواب حلقه کلید خود را گم کنید ، نشانه این است که حوادث ناگوار بر شما تأثیر می گذارد.

3- اگر در خواب کلید پیدا کنید ، نشانه این است که حرفه خود را تغییر می دهید و اعضای خانواده بعد از آن در آرامش هستند.

4- دیدن کلید شکسته در خواب ، نشانه جدایی از دیگران به دلیل مرگ یا حسادت است.

5- اگر دختری در خواب ببیند که کلید جعبه جواهرات خود را گم کرده است ، نشانه این است که با نامزد خود اختلاف خواهد داشت. و او به خاطر آن رنج خواهد برد. اما اگر در خواب ببیند که با یک کلید در را باز می کند ، این نشانه اعتماد بیش از حد به نامزدش است.

اما اگر در خواب ببیند که در را با کلید قفل می کند ، نشانگر موفقیت در انتخاب همسر است. اگر در خواب ببیند که یک کلید را دور می اندازد ، علامت آن است که نمی تواند در مکالمات خود با دیگران به درستی قضاوت کند ، و به همین دلیل به اعتبار شما لطمه می زند

درباره تعبیر خواب کلیدی روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

تعبیر داشتن کلید در خواب

داشتن یک کلید در خواب خوب است ، به خصوص اگر بتوانید با کمک کلید قفل یک بسته را باز کنید و چیزهای خوب پشت در را پیدا و ببینید. کلید خواب تقریباً همان معنایی را دارد که هنگام بیدار شدن از کلید انتظار داریم.

کلید وسیله ای برای بازکردن قفل قفل ها و درهای بسته است و در خواب به عنوان توانایی انجام کارهای دشوار تعبیر می شود.

اگر خواب ببینید که یک کلید بزرگ دارید که نمی دانید کدام را قفل کنید ، رویای شما می گوید ، شما قدرت انجام کارهای بزرگی را خواهید داشت ، اما فرصت آن را نخواهید یافت.

اگر در خواب ببینید یک قفل بزرگ وجود دارد و یک کلید کوچک در دست دارید ، برای انجام یک کار بزرگ احساس حقارت و کوچک خواهید کرد ، یا اینکه قادر به این کار نخواهید بود. اگر در خواب ببینید که یک قفل و کلید آشنایی وجود دارد ، اما نمی توانید آن را باز کنید ، با رنگ مشکی روبرو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.

اگر در خواب ببینید که شخصی دیگر یک کلید درست می کند و آن را به شما می دهد ، او به شما لطفی می کند و راه موفقیت را برای شما باز می کند. اگر ببینید که خودتان کلید را می سازید ، کاری خواهید کرد.

اگر خواب ببینید کلیدتان در قفل شکست است ، در کاری شکست خواهید خورد و ناامید خواهید شد. اگر مشاهده کنید که در را با یک کلید قفل می کنید ، هوشمندانه راز را از دیگران پنهان می کنید. بودن.

تعبیر خواب کلید به تعبیر امام جعفر صادق (ع)

دیدن کلید در خواب هشت جنبه دارد.

اول: انجیل. دوم: ناله غم و اندوه. سوم: بهبودی بیماری. چهارم: هدف را پیدا کنید. پنجم: قدرت دین. ششم: ترک حاجت. هفتم: استجابت دعا. هشتم: علم.

منبع: bit.ly tinyurl.com rebrand.ly

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن