متفرقه

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از منظر 3 معبر مطرح علم تعبیر خواب

تعبیر خواب کوتاه کردن مو برحسب اینکه در چه موقعیت یا مکانی باشد متفاوت است. تعبیرهای مختلف کوتاه کردن مو  در خواب را از منظر معبران جهانی در سایت تعبیر خواب آنلاین آینده جوو بخوانید.

تعبیرهای گوناگون کوتاه کردن مو در خواب:

برترین مقالات تعبیر خواب کوتاه کردن مو :

 اولین مقاله:

بخش اول:
 •  کوتاه کردن مو در خواب به معنی یک تأثیر مستقیم، تغییر و کنترل قدرت در زندگی است.
 • کوتاه کردن مو در خواب نشانه‌ی تغییراتی در زندگی واقعی است و این‌یک پیام است که شما باید در زندگی قوی‌تر باشید.
 • در نماد شناسی تعبیر خواب، دیدن مو در خواب نماد علاقه و دل‌بستگی به دنیا است و تراشیدن مو در خواب و نداشتن مو به معنی رهایی، عدم وابستگی و دل بریدن از دنیا است.
 • کوتاه کردن موهای بلند خود در خواب به معنی این است که شما به روی شناخت هویت و شخصیت خود تمرکز کرده‌اید.
 • کوتاه کردن مو در خواب نشان از تغییر است.
 • اگر در خواب ببینید که در حال رفتن به آرایشگاه هستید و در آنجا موهای خود را کوتاه می‌کنید به این معنی است که در زندگی شما موجی از تغییرات مثبت در باورهای معنوی و مذهبی شما رخ می‌دهد.
 • در تعبیر خواب کوتاه کردن مو با قیچی آمده است که قیچی نشانه بریدن و از بین بردن عناصر منفی از زندگی است.
 • اگر در خواب آرایشگر را با قیچی در دست ببینید معنی آن این است که شما نیاز به برقراری ارتباط بهتری با دیگران دارید.
 • اگر در خواب آرایشگر را با ماشین موزر در دست ببینید معنی آن این است شما با توجه به اهدافتان باید در زندگی بیشتر دقت داشته باشید.
 • اگر در خواب آرایشگر را مشغول کوتاه کردن موی حیواناتی مانند سگ یا گربه ببینید معنی آن این است با دوستان به مشکل برمی‌خورید.
بخش دوم از مقاله تعبیر خواب کوتاه کردن مو:
 • اگر در خواب در حال تماشا کسی باشید که دارند موهایش را کوتاه می‌کنند نشانه بدشانسی و بدبختی است.
 • اگر در خواب ببینید که موهای خود را با قیچی یا تیغ کوتاه می‌کنید و می‌تراشید معنی آن این است که شما توانایی یا قدرت خود را از دست خواهید داد.
 • اگر در خواب ببینید در حال کوتاه کردن موهای نزدیکانتان هستید به این معنی است که شما می‌خواهید تغییراتی را اعمال نمایید
 • کوتاه کردن موهای عشقتان نشانه ناامیدی است
 • دیدن کوتاه کردن موهای هرکسی در خواب به این معنی است که در انتخاب‌های دیگران دخالت نکنید.
 • کوتاه کردن موهایتان توسط خود شما نشانه از بین رفتن قدرت یا توانایی شما است.
 • همچنین کوتاه کردن موهایتان توسط خود شما می‌تواند به معنای این باشد که اتفاق جدید در زندگی شما رخ‌داده است که باعث شده شما زندگی را مرور کنید.
 • همچنین کوتاه کردن موهایتان توسط خود شما به این معنی باشد که نگاهتان را به دنیای اطرافتان تغیر دهید.
 • وقتی در خواب می‌بینید که موهای خود را کوتاه می‌کنید و به شخص دیگری تبدیل می‌شوید، می‌تواند نشانه این باشد که نگرانی شما از ظاهرتان است.
 •  اگر در خواب موهای شما بدون اینکه کسی کوتاه کند ریزش کند این نشانگر آن است که تغییراتی به وجودمی آید که در زندگی شما تأثیر می‌گذارد.
بخش سوم:
 • وقتی در خواب می‌بینید که موهای خود را کوتاه می‌کنید، نشانه این است که فکر می‌کنید که چگونه وقت خود را عاقلانه‌تر بگذرانید.
 • اگر مردی در خواب ببیند که در حال رفتن به آرایشگاه‌ها است، نشانگر یک شروع جدید است
 •  کوتاه کردن مو به‌سختی در خواب می‌تواند به معنای ایجاد ایده جدیدی باشد.
 • اگر در خواب ببینید که موهای خود را کوتاه می‌کنید به این معنی است که شما باید در زندگی واقعی‌تان تصمیم مهمی یا بزرگی بگیرید و این باعث می‌شود احساس فشار کنید.
 • اگر در خواب ببینید که موهای خود را در یک آینه کوتاه می‌کنید نشان می‌دهد که شما باید بر روی بخش خلاقانه زندگی خود تأمل‌کنید.
 • اگر در خواب‌بینید موهای بلندی دارید (اما در واقعیت موهای کوتاهی دارید) این به معنای آن است که شما باید کیفیت کار خود را مرور کنید.
 • اگر در خواب‌بینید که موهای خاکستری‌تان را کوتاه می‌کنند این نشانگر خرد است. این خواب نشانگر این است که شما روزهای خوبی را در پیش رودارید
 • کوتاه کردن مو در خواب ذهن ناخودآگاه شماست که نشان می‌دهد باید در مورد توانایی‌های خود تأمل‌کنید
 •  مو به‌عنوان نماد قدرت است که اگر در خواب بریده یا کوتاه شود می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شما قدرتی را از دست می‌دهید.
 •  کوتاه کردن موهای دوستان یا اعضای خانواده، امری مثبت است، به‌خصوص اگر مو رشدش زیاد باشد.
 • اگر در خواب ببینید که موهای کودکانتان را کوتاه می‌کنید نشانگر این است که کودک درونی شما به مراقبت و توجه نیاز دارد.
تعبیر خواب کوتاه کردن مو
تعبیر خواب کوتاه کردن مو

دومین مقاله تعبیر خواب کوتاه کردن مو:

 • کوتاه کردن مو در خواب نشانگر موفقیت یا شکست، سعادت یا اشتباهات، ضرر و زیان است.
 • به گفته میلر، کوتاه کردن مو در خواب‌ها نشانگر چرخش خوبی در تجارت است.
 •  اگر در خواب دیدید که موهای خود را بد کوتاه کرده‌اید، پس هدر دادن پول بیش‌ازحد منجر به مشکلات اساسی خواهد شد.
 • کوتاه کردن مو در خواب به این معناست که شما اعتماد یک دوست یا شریک تجاری را از دست خواهید داد.
 • اگر در خواب ببینید که موهای خود را به شکل زیبایی کوتاه کردید بدان معنی است که اگر احتیاط کنید به موفقیت بزرگی خواهید رسید.
 •  اگر مدل موهای جدیدتان بسیار کوتاه به نظر می‌رسد، سعی کنید پس‌انداز کنید چون به پول نیاز خواهید داشت.
 •  اگر در خواب دیدید که مجبور شدید موهای خود را کوتاه کنید و دوباره رنگ کنید، این بدان معنی است که حسودان و شایعات باعث بروز مشکلات می‌شوند.

اسامی برخی از معبران تعبیر خواب کوتاه کردن مو:

 1. لوک اویتنهاو
 2. یوسف نبی علیه‌السلام
 3. آنلی بیتون

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از منظر معبران جهانی:

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • کوتاه کردن مو: غم
 • بلند: قدرت و اهمیت
 • شستن آن‌ها: دل‌نگرانی
 • بستن آن: ناراحتی
 • موی قرمز: دورویی
 • سیاه: خوشبختی
 • بور: شادی
 • سفید: شادمانی
 • شانه کردن موها: ضرر در امور کاری
 • گیس کرده: مورد تمسخر واقع‌شدن
 • فر خورده: برای صنعتگران سود در امور کاری
 • ریزش مو: ناراحتی
 • سوزاندن آن‌ها: خیانت، زندگی توأم با بدبختی
 • آن‌ها را بیش‌ازحد کوتاه کردن: یک سوگوار در خانواده
 • مو ژولیده: سوءتفاهم در خانواده
 • رنگ کردن آن‌ها: دورویی
 • موخوره و یا موهای درهم‌ریخته: خوشبختی

تعبیر خواب کوتاهی مو حضرت یوسف

 • دیدن سر تراشیدن از غم بیرون آید.
 • دیدن درازی موی سر، درازی عمر باشد.
 • دیدن موی سر بلند، رنج اندک باشد.
 • دیدن موی کندن دلیل جدائی از جفت خود باشد.
تعبیر خواب کوتاه کردن مو
تعبیر خواب کوتاه کردن مو

آنلی بیتون می‌گوید:

بخش اول:

 • او در تعبیر خواب کوتاه کردن مو نوشته است که اگر زنی خواب ببیند به موهای زیبای خود شانه می‌زند، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی‌دهد و با این کار موقعیت پیشرفت، در زندگی را از دست می‌دهد.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست‌ودل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می‌شود، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی‌اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است.
 •  اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شمارا ترک می‌گویند.
 • اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می‌گیرد و برخلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کند.
 • اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد، نشانه آن است که با خوش‌رفتاری دیگران را فریب می‌دهد.
 •  اگر در خواب زنی موطلایی ببینید، علامت آن است که به زنی بی‌باک دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد.
 •  اگر در خواب زن مو قرمز ببینید، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی‌وفایی نامزد خودآگاه می‌شوید.
 • دیدن موی قهوه‌ای در خواب، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق نمی‌شوید.

بخش دوم: 

 •  دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب، علامت آن است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد.
 •  اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می‌زنید، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می‌کنید و بعد ناچار می‌شوید که باصرفه جویی زندگی خود را بگذرانید.
 •  اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می‌کند، علامت آن است که زندگی‌ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود.
 • اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می‌کند، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است. اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به‌جای بخت و اقبال مساعد، زیان و پریشانی به بار می‌آورد.
 • دیدن موهای پریشان و نامرتب در خواب، علامت آن است که بستن پیمان ازدواج با مشکلی مواجه می‌گردد، اوضاع کار کساد می‌شود وزندگی با سختی همراه می‌گردد.
 •  اگر زنی خواب ببیند نمی‌تواند موهای خود را شانه بزند، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد.
 •  اگر دختری در خواب زنانی با موهای خاکستری ببیند، نشانه آن است که به‌زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد.
 •  اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است، علامت آن است که در زندگی با نومیدی‌های بزرگی روبرو خواهید شد.

بخش سوم تعبیر خواب کوتاه کردن مو از منظر آنلی بیتون:

 • اگر زنی خواب ببیند موهایش می‌ریزد و کچل می‌شود، علامت آن است که برای امرارمعاش باید تلاش کند زیرا
 • بخت و اقبال به او پشت می‌کند.
 • اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذت‌بخش خواهید رفت.
 •  اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می‌کند، علامت آ ن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد، هرچند که او ازنظر دیگران محکوم و طردشده است.
 • اگر در خواب بر موهای خود گلی ببینید، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهید شد؛ و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آن‌ها نگاه می‌کردید شمارا دچار هراس می‌کنند.
 •  اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گل‌هایی سفید تزئین شده است، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود، سرانجام از شر آن‌ها خلاص می‌شود.
 •  اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می‌ریزد، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و برخلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس‌کننده می‌شود.
 •  اگر خواب ببینید موی سر کسی یک‌شبه سفید می‌شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می‌ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.
 •  اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می‌دهد و در اثر بی‌احتیاطی به اندوه دچار می‌شود. او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد.

منابع:

 1.  https://www.auntyflo.com
 2. https://checkmydream.com
 3. کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390
 4. bit.ly
 5. is.gd
 6. tinyurl
 7. b2n.ir

 

فروش ویژه
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن