مطالب پیشنهادی
متفرقه

دیدن گاز گرفتن سگ در خواب چه معنی و مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ از منظر معبران

سراسر وب

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ از منظر معبران مطرح علم تعبیر خواب متفاوت بیان‌شده است. این تفاوت در تعبیر خواب سگ ناشی از برداشت‌های مختلف افراد در هر فرهنگ نسبت به سگ است. برای مثال غربی‌ها سگ را بهترین دوست انسان می‌دانند درحالی‌که اسلام سگ را حیوان نجس و آلوده می‌داند.

 تعبیر خواب گاز گرفتن سگ از منظرهای مختلف:

 1. معبران اسلامی
 2. معبر غربی

 از منظر معبران اسلامی:

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید:

 • دیدن گاز گرفتن در خواب بر سه وجه است.
اول:

مضرت

دوم:

خصومت

سوم:

نقصان مال و جاه

محمد بن سیرین گوید:

 • او در تعبیر خواب گاز گرفتن سگ نوشته است که اگر کسی در خواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به‌قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد گاز گرفتن همه جوندگان و جنبندگان در خواب، دلیل دشمنی است.
 •  اگر کسی ببیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد.
 • اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
تعبیر خواب گاز گرفتن سگ
تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

 از منظر معبر غربی:

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • گاز گرفتن: کار احمقانه
 • گاز زدن در یک‌چیز خوراکی: زیان
 • گاز زدن در یک‌چیز غیرخوراکی: تلاش‌های بیهوده

معبران مطرح غربی در تعبیر خواب گاز گرفتن سگ می‌گویند:

 •  گاز گرفتن سگ در حقیقت نماد خیانت نزدیک‌ترین فرد است. این می‌تواند شریک زندگی، نسبی یا حتی فرزندان خود شما باشد.
 • در کتاب رؤیای مصر آمده است که اگر یک سگ شمارا گاز بگیرد، این بدان معنی است که شخصی از اطرافیان شما از جادو برای آسیب رساندن به شما استفاده می‌کند.
 • خواب دیدن یک سگ عصبانی که می‌خواهد به شما حمله کند نشان می‌دهد که در زندگی بیدار باکسی درگیری دارید. در مورد درگیری‌های ناگهانی با همکاران یا شرکای شما هشدار می‌دهد. شما باید خودتان را از شایعات و تهمت‌ها محافظت کنید.
 • اگر در خواب سگی شمارا گاز بگیرد نشانگر این است که به شما درباره روابطی که در موقعیت فعلی با آن روبرو هستید هشدار می‌دهد. این بدین معناست که شما برخورد خطرناکی خواهید داشت که باید در مورد مسئولیت‌ها، امور مالی و بخش‌های خصوصی ذهن خود فکر کنید.
 • یک سگ سیاه که در خواب به شما حمله می‌کند می‌تواند نشانگر این باشد که شما باید بیشتر در زندگی روی خود تمرکز کنید.
 • اگر در خواب ببینید که سگی پای شمارا گاز می‌گیرد نشان‌دهنده از دست دادن کنترل زندگی شماست.
 • اگر خواب شخص دیگری را دیدید که توسط سگ گاز گرفته می‌شود نشانه‌ای از خیانت است؛ به این معنا که شما توسط شخصی که به او اعتماد کرده‌اید ضربه می‌خورید.
 •  اگر در خواب توسط گروهی از سگ‌ها موردحمله واقع شدید بدان معناست که در حوزه حرفه‌ای و شخصی با شکست مواجه خواهید شد. شما مجبور خواهید بود که با دشمنانتان روبه‌رو شوید اما نباید بترسید زیرا توانایی دارید آن‌ها را مغلوب سازید. رؤیای شما همچنین بدان معنی است که شما اخبار ناخوشایندی را دریافت خواهید کرد و به‌زودی همه‌چیز برای شما پیچیده‌تر خواهد شد.

منابع:

 • https://www.auntyflo.com
 • https://checkmydream.com
 • https://exemplore.com
 • کتاب الکترونیکی بانک جامع تعبیر خواب / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390
 • tinyurl
 • bit.ly
 • is.gd

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن