مطالب پیشنهادی
متفرقه

8 تعبیر خاص و جامع برای گریه کردن در خواب

تعبیر خواب گریه کردن از زبان 8 معبر ممتاز

سراسر وب

تعبیر خواب گریه کردن  ازنظر هریک از معبران، تفسیر متفاوتی دارد. گریه کردن در هر موقعیتی در خواب تعبیر خاصی دارد.تعبیر خواب های خود را از منظر معبران جهانی در این مقاله بخوانید.

اسامی برخی از معبران تعبیر خواب گریه کردن:

 1. آنلی بیتون
 2. لیلا برایت
 3. منوچهر مطیعی تهرانی
 4. ابراهیم کرمانی
 5. لوک اویتنهاو
 6. یوسف نبی (ع)
 7. محمد بن سیرین
 8. حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب گریه کردن از منظر معبران مختلف:

آنلی بیتون می‌گوید:

 • گریه کردن در خواب، نشانه آن است که به‌زودی گرفتاری شمارا محاصره خواهد کرد.
 •  شنیدن گریه نوزادان سه‌قلو به هنگام تولد در خواب، علامت آن است که کارهای شتاب‌زده با موفقیتی دلپذیر خاتمه خواهد یافت.
 • اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می‌کند، علامت آن است که مادرتان به بیماری دچار خواهد شد
 • گریستن در خواب، علامت آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم‌انگیز منتشر خواهد شد.
 •  اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت آن است که پس از جدایی غم‌انگیز، باکسی آشتی‌خواهید کرد.
 •  اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که تنها با ازخودگذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.
 • اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.

لیلا برایت می‌گوید:

 • گریه کردن در خواب، نشانه‌ی خوشی‌ها است.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

توضیح انواع گریه در خواب

 • گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به‌ندرت اتفاق می‌افتد خواب گریه ببینیم. یک‌وقت هست که در خواب گریه می‌کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق‌هق می‌گرییم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می‌شویم یا اطرافیان ما را بیدار می‌کنند و می‌گویند در خواب گریه می‌کردی.
 • دانشمندان و روانکاوان دریافته‌اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و ازنظر علم تعبیر خواب به‌هیچ‌وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می‌شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می‌کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می‌فهمد یا می‌بیند که در خواب ما می‌خندیم یا گریه می‌کنیم.
 • اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفاً رؤیاست؛ یعنی در خواب خودمان را می‌بینیم که گریه می‌کنیم یا دیگری اشک می‌ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است.

تعبیر خواب گریه کردن از منظر او:

 • چنانچه در خواب ببینیم گریه می‌کنیم در روزهای آینده خوشحال می‌شویم و حادثه‌ای خوب برای ما اتفاق می‌افتد.
 • اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه می‌کند خبری خوش به ما می‌رسد.
 •  اگر در رؤیای خویش ببینیم که کسی می‌خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه می‌کند و بعد به قهقهه می‌خندد خوب نیست. نه برای آن‌کسی که می‌خندد و گریه می‌کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم.
 • اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می‌کند خوب است و جای نگرانی نیست.
 • اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می‌شوید و بشارتی به شما می‌رسد.
 • اگر دیدید به سفر می‌روید و گریه می‌کنید از دیدار کسی خوشحال می‌شوید.
 • اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می‌کنید از غم و اندوه نجات می‌یابید و گشایش در زندگی‌تان پدید می‌آید.
تعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب گریه کردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 •  اگر بیند که بی گریه اشک به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • او در تعبیر خواب گریه کردن می‌گوید که گریه در خواب نشانه دلداری، تسکین است.

یوسف نبی علیه‌السلام گوید:

 •  دیدن گریه کردن، زن باشد.

محمد بن سیرین گوید:

 • دیدن گریستن در خواب، دلیل شادی است از حق‌تعالی.
 • اگر دید بر گناه می‌گریست یا در مجلس علم و قران خواندن و آنچه بدین ماند، دلیل که حق‌تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد.
 • اگر دید که می‌گریست و اشک از چشم او نمی‌آمد، دلیل زیان است.
 • اگر دید بگریست و خون به‌جای اشک می‌آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت و ندامت خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس‌ازآن خندید، اجلش فرارسیده است.

  تعبیر خواب گریه کردن در کتاب سرزمین رویاها :

 • گریه و زاری: فرد موردعلاقه‌تان را از دست خواهید داد.

منبع استفاده‌شده در مقاله تعبیر خواب گریه کردن:

کتاب الکترونیکی بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رایانه‌ای قائمیِ اصفهان 1390

bit.ly is.gd gg.gg tinyurl

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن