مطالب پیشنهادی
متفرقه

7 راز تعبیر خواب پیری و پیر شدن به روایت امام صادق

سراسر وب

از دید اکثر معبران تعبیر خواب پیری و پیر شدن، کسب تجربه، احترام و بزرگی می باشد. از دیدگاه علم تعبیر خواب پیر شدن نشانه ای از خرد و پختگی روحی است به جز اینکه در خواب ببینید به طور ناگهانی پیر و ناتوان شده اید. مثلا در آیینه به خود نگاه کنید و صورت شما ناگهان تغییر کند. در ادامه تمام تعابیر مربوط به خواب پیری و پیر شدن را در سایت آینده جو بررسی می کنیم.

تعبیر خواب پیر شدن:

پیری امری هست اجتناب ناپذیر که فرد در طول حیات با آن دست و پنجه لطیف خواهد کرد. پیری روندی انکارناپذیر هست اما سرعت آن در آدم متفاوت است. در کل پیر شدن در خواب برای بیننده خواب خوب هست و جای نگرانی وجود ندارد.

تعبیر خواب پیر شدن صورت: رسیدن به رتبه های بالاتر و دست یافتن به ثروت های بیشمار و همچنین از بین رفتن و نابودی همیشگی مصیبت و اندوه های بزرگ

تعبیر خواب پیر شدن مادر: اگر ببینی این اتفاق بدون دلیل و بصورت ناگهانی افتاد نیکوست و به این علامت هست که مادر شما صاحب عمری طولانی و همراه با عزت و سلامتی خواهند شد و چنان چه در ادامه حیات به او از طرف دیگران چشم زخمی زده شود به لطف خدا دفع و برطرف خواهد شد.

ولی اگر شاهد باشی که پیری چهره بخاطر کهولت سن یا به دلیل گذر وقت اتفاق افتاده به این معناست که همراه با خانواده ی خویش و مخصوصا پدر و مادر خود دوران خوش و سالمی را سپری خواهی کرد و به جمع شما گزندی از طرف دشمنان و یا برخی حسودان نمی رسد ،اگر ببینی کسی یا کسانی به شما خبر می دهند که چهره مادرتان پیر شده هست به این معناست که خبری خوش و البته تعجب آوری را درباره مادرتان خواهید شنید.

تعبیر خواب پیر شدن مرده: دیدن این رویا خوب نیست و به اعتقاد معبران نشانه ناامیدی و ناکامی خصوصا در برخی از مسائل مادی و یا عاطفی هست می تواند مثال هایی همچون شکست عشقی خوردن ، بدهکاری بالا آوردن ، مدیون مردم شدن و همچنین گرفتاری های خرد و درشت و دیگر آورد.

اگر ببینی مرده ای از خویشان خیلی نزدیک خود چنین وضعی پیدا کرده اند علامت آن هست که پیش از رسیدن به آرزوی خود کوشش زیادی خواهید کرد و درد و غم را برای رسیدن به مقصود خود تحمل خواهید کرد.

تعبیر خواب پیر شدن به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از اندوه برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و خوشحال است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را ناراحت دید، دلیلش به خلاف این است.

تعبیر پیرزن، جهان و شغل دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد.

تعبیر پیرزن سالخورده کافر، جهان و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.

اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

اگر ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای آشنا به تو سلام می‌کند، یـعـنـی با زنی جذاب ازدواج می‌کنی.

اگر شخص پیر و سالخوردۀ آشنایی را ببینی که خوشحال و بانشاط است، یـعـنـی از آن پیر چیزی به تو خواهد رسید، ولی اگر او را ناراحت ببینی، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، و یا اگر پیر غریبه‌ای را ببینی که خوشحال و بانشاط می‌باشد، یـعـنـی یکی از دوستان تو منجر می‌شود به خواسته‌ها و اهداف خودت رسیده و از اندوه و ناراحتی نجات پیدا کنی .

تعبیر خواب پیر شدن به روایت جابر مغربی

اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در جهان مغرور شود. اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به شغل آخرت مشغول شود.

اگر ببینی با پیرزنی رابطه و مصاحبت داری، یـعـنـی به جهان دلبستگی پیدا کرده‌ای .

اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

تعبیر خواب پیر شدن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر پيري بيند كه جوان شد، دليل كه در عز و بزرگي او نقصان باشد و در دنيا مغرور شود. اگر جواني يا كودكي بيند كه پيرشد، دليل كه عز و بزرگي يابد و به كار آخرت مشغول شود.

تعبیر خواب پیر شدن به روایت منوچهر مطیعی

اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می شود. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید.اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما اندوه و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید.

اگر کسی که پیر هست در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.

اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو هست چون محترم می شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

تعبیر خواب پیر شدن از نظر لوک اویتنهاو

پیر زن: دعوا

پیر مرد: حیات طولانی

تعبیر خواب پیر شدن از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه آن هست که شانس و اقبال در انتظار شما است.

اگر خواب ببینید که پیر شده اید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن