مطالب پیشنهادی
متفرقه

15 راز تعبیر خواب پرنده از دیدگاه لیلا برایت و دیگر معبرین

سراسر وب

تعبیر خواب پرنده نمایانگر اهداف، آرزوها و امیدهای فرد بیننده خواب است. دیدن پرنده در خواب به آرزوهایی اشاره دارد که نیازمند رهایی از قید و بند هستند.

پرنده در خواب بیانگر رهایی از قید و بندهای فرد بیننده خواب است. در تعبیر خواب اسلامی تفسیر خواب پرندگان بر اساس نوع گوشت (حلال و حرام) تعبیر می‌گردند. همراهان گرامی برای آگاهی از دیگر تعابیر خواب می‌توانند به صفحه اصلی آینده جو رجوع نمایند.

همچنین می توانند مقاله مرتبط تعبیر خواب مرغ را در سایت مطالعه فرمایند.

1.تعبیر خواب پرنده چیست؟

تعبیر خواب پرنده از منوچهر مطیعی تهرانی:

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است.

تعبیر خواب پرنده از لوک اویتنهاو :

پرنده: ملاقاتی خوشایند

پرنده در حال پرواز: خبرهای خوش

بدام انداختن پرنده: اندوه و غصه

تخم پرندگان: ارث

تعبیر خواب پرنده از لیلا برایت :

پرنده در خواب نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.

اگر پرنده‌ای را ببینید که بر روی تخم خود نشسته، به این مفهوم هست که به اهدافتان می‌رسید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اردک

تعبیر خواب پرنده از کتاب فرهنگ تفسیر رویا :

پرنده نماد تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، علاقه برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به چهره پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان اطلاعات می‌شود، چون آگاهی و هشیاری وسیع مانند منظره وسیع‌تر از بالا به زمین است.

البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن هست ترسناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه‌های ما، پلی میان جهانی که در آن حیات می‌کنیم و با حواس پنج گانه آن را درک می‌کنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.

تعبیر خواب پرنده از کارل گوستاو یونگ :

دیدن پرنده در خواب بیانگر اهداف، آرمان‌ها و انگیزه هاست. خواب دیدن پرنده‌ای که صدا می‌کند و یا پرواز می‌کند، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به حیات است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه می‌کنید. مانند این هست که باری از شانه هاتان برداشته شده است.

2.تعبیر خواب پرنده جذاب و رنگارنگ چیست؟

مطیعی تهرانی می‌گوید:

تفسیر خواب پرنده خوش نقش بهتر هست از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود میرسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد.

این گویای رسیدن به نهایت مراد هست و مبارک خوابی است.

برخی از معبرین اسلامی نیز دیدن پرندگان رنگارنگ در خواب را نشانه‌ای از کارها و مسئولیت‌های متعددی دانسته‌اند که بر دوش صاحب خواب است.

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر خواب پرنده با بالهای زیبا، نشانه خوشبختی است.

اگر زنی در خواب پرندگانی جذاب ببیند، نشانه آن هست که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت.

برخی دیگر از معبرین غربی دیدن پرنده رنگارنگ را به ازدواج صاحب خواب با شخصی مناسب تعبیر کرده‌اند.

در تعابیر آنان آمده هست که این وصلت به یک حیات خوشحال و طولانی منتج خواهد شد.

3.تعبیر خواب مرغ مینا از دید معبرین غربی:

تعبیر دیدن مرغ مینا در خواب این هست که شما دریافت و کاری را شروع خواهید کرد و از کنار آن درآمد قابل توجهی نصیبتان خواهد شد.

شما از این واقعه خوشحال خواهید شد و اطرافیانتان را نیز خوشحال خواهید کرد.

همچنین دیدن این پرنده در خواب برای شما می‌تواند نشانه‌ای از آسایش، رقت و نزدیکی باشد.

4.تعبیر خواب هد هد (شانه به سر) به بیان معبرین اسلامی:

دیدن هد هد در خواب بیانگر یک پیام رسان راستگو، فردی صمیمی یا خردمند نزدیک شما و یا حتی جاسوس می‌تواند باشد.

دیدن این پرنده در خواب به شما نوید رهایی از رنج‌ها و سختی‌ها را می‌دهد. دیدن هدهد در خواب نشان دهنده فردی هست که آشنایی درستی از خداوند داشته و قوانین الهی را به درستی فهمیده است.

اگر در خواب دیدید که هدهدی در دست دارید به معنای سود شما از انجام یک تجارت در شهری دیگر است. این که در خواب ببینید هدهدی دارید به معنای تاثیرگذاری شما بر کسی هست که قدرت و اقتدار دارد.

اگر دیدید هد هد ماده‌ای دارید نشان دهنده ازدواج است. تعبیر خواب گرفتن پرنده با دست ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.

5.تعبیر خواب گرفتن پرنده با دست:

تعبیر خواب پرنده از ابن سیرین :

اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، زن خود را رها می‌کنی و زن دیگری می‌گیری.

اگر ببینی پرنده‌ای داری و از دست تو پریده، ولی دوباره روی دست تو نشست، حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، ولی اگر ببینی پرید و بازگشت نکرد، قسمتی از مال و اموالت را از دست می‌دهی.

آنلی بیتون می‌گوید:

گرفتن پرندگان در خواب، نشانه رسیدن به خواسته‌هاست.

6.تعبیر خواب پرنده مرده:

به تعبیر یونگ خواب دیدن پرنده‌ی مرده یا پرنده‌ای که دارد جان می‌دهد، بیانگر ناامیدی است.

شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان می‌گذرد.

7.تعبیر خواب صدای پرندگان:

محمدبن سیرین گوید:

اگر ببینی پرنده‌های زیادی در جایی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، مصیبتی به وجود می‌آید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این هست که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.

8.تعبیر خواب پرنده فروشی:

مطیعی تهرانی: اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از آن‌ها را تصاحب کنید موردی پیش می‌آید که از مشاهده کامروایی دیگران حسرت می‌خورید همان طور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.

9.تعبیر خواب حمله پرنده:

به بیان یونگ خواب دیدن پرنده‌هایی که حمله می‌کنند به این معنی هست که شما به چند جهت کشیده میشوید (تحت فشارید نمی‌توانید تصمیم بگیرید) شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می‌کنید. اگر پرنده‌ها کوشش کنند که وارد خانه شوند، بیانگر این هست که راه مطلوبتان را در حیات پیش نگرفته اید. دیگران در حیات تان دخالت می‌کنند و در راه حیات تان سرک می‌کشند. تعبیر خواب لانه پرنده به تعبیر یونگ دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از استقلال، پناه و امنیت است. شما لازم به چیزی یا جایی امن دارید که به آن برگردید.

تعبیر دیگر این هست که ممکن هست بیانگر تلاشی موفق، فرصت‌های نوین و شانس باشد.

10.دیدن لانه پرنده در خواب:

نمادی از فصل بهار است. وقت یک شروع تازه یا نوین است. تعبیر دیگر این هست که لانه پرنده در خواب ممکن هست قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب به شما می‌گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش و توسعه‌ی آن شغل کنید.

11.تعبیر خواب قفس پرنده:

دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس میکنید که گیر کرده‌اید و توانایی نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

پرندگان در قفس: خبر رسیدن از سوی فرزندان

پرنده نشسته: سوگ

12.تعبیر خواب تخم پرنده:

یونگ می‌گوید دیدن تخم پرنده در خواب، نماد پول است. دیدن جوجه از تخم بیرون زدن در خواب، نمادی از موفقیتی هست که تاخیر دارد.

13.تعبیر خواب جوجه پرنده:

مطیعی تهرانی: اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند میشوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می‌رسید و کام شما از چند جهت روا می‌گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب میشوید یا به مسافرت می‌روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می‌بینید و محتمل خسارت می‌شوید.

14.تعبیر خواب جغد، کرکس و گنجشک :

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می‌شود. گنجشک رفیق مزاحم و وراج است.

15.تعبیر خواب پرنده از آنلی بیتون درباره دیدن حالات گوناگون پرندگان:

اگر درخواب پرندگانی با بال‌هایی ریخته و خاموش ببینید، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است.

دیدن پرنده ای زخمی در خواب، نشانه آن هست که برای فرزند گمراه خود تاسف خواهید خورد.

دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و انتها وضع نامطلوب زندگی.

اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می‌کند، نشانه محصول اندک و اوضاع نابسامان است.

از اینکه با ما همراه ما بودید خیلی سپاسگزاریم. لطفا پیشنهادات و کامنت ها خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.

منابع:

کتاب بانک کامل تعبیر خواب

تعبیرستان

خواب و رویا

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن