مطالب پیشنهادی
تعبیر خواب حیوانات

تعبیر خواب زنبور: تعبیر خواب جامع و کامل زنبور

سراسر وب

تعبیر خواب همیشه یک معما بوده و است. معمایی که ما را گیج و سردرگم می‌کند و به دنبال نشانه‌هایی می‌فرستد که چیزی از آنها نمی‌دانیم. حال اگر از این نشانه‌ها سر درنیاوریم چه خواهد شد؟ بله درست است، بیشتر از قبل دچار سردرگمی می‌شویم و این مانند یک حلقه بینهایت است که در آن گیر افتاده‌ایم و به دنبال جوابی برای تعبیر آن هستیم. تعبیر خواب زنبور هم به مانند دیگر خواب‌ها دارای تعابیر متفاوتی است که معبران مطرح در تعبیر خواب آن را به گونه‌های مختلف تعبیر کرده‌اند. که در ادامه راجع‌به تعبیر خواب زنبور و همچنین اینکه دیدن زنبور در خواب چه تفسیری دارد در سایت آینده جوو میپردازیم.

تعبیر خواب زنبور از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب زنبور دلالت بر مردی سفله و دون همت دارد. (پست و فرومایه)
اگر ببیند که زنبور وی را گزید، یعنی از جانب مردی فرومایه و پست نسبت به او رنج و مشقت می‌رسد، و یا اینکه سخن و حرف ناشوشایند می‌شنود. اگر ببیند که اطراف او زنبور زیادی جمع شدند، یعنی در میان مردمان پست و فرومایه گرفتار می‌شود.

تعبیر خواب زنبور از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب زنبور از دید امام صادق بر شش وجه است:
اول: هیاهو و غوغا دوم: مردمان فرومایه و پست سوم: لشکر چهارم: ملخ پنجم: دشمن یا دشمنان ششم: فرزند
و همچنین امام صادق میفرمایند: اگر ببیند که زنبور بلند بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی دارد، نشان بر بیم و ترس است.

تعبیر خواب زنبورعسل حضرت یوسف

اگر کسی در خواب ببیند که توسط زنبور عسل گزیده شده است ، نشانه این است که توسط یک انسان بد گزیده و آسیب می بیند.
اگر شخصی در خواب ببیند که زنبورهای عسل زیادی به دور خود جمع شده اند ، علامت آن است که در میان افراد شرور گرفتار شده است ، خصوصاً اگر در خواب توسط زنبور عسل گزیده شود. تعبیر خواب زنبور عسل: دیدن زنبور عسل در خواب چه علامتی دارد؟

تعبیر خواب زنبور از دیدگاه لوک اوینتهاو

دیدن زنبور در خواب نشانه خوش بختی و خوش اقبالی است. همچنین دیدن زنبور در محیط کار، نشان امید و نیکی است.
نیش خوردن در خواب به معنای مجادله با دوستان یا فردی خودی است. اگر گله زنبور عسل ببیند نشان بر پرباری محصول دارد که این تعبیر بسته به موقعیت فرد دارد.
اگر در خواب ببیند که زنبور می‌گرفت، دلالت بر ناراحتی و غم و اندوه دارد. و اگر ببیند که زنبور می‌کشت، یعنی بدبختی.

تعبیر خواب زنبور از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن زنبور قرمز در خواب نشان بر دشمنی دارد که اذیت و آزار می‌ساند. و زنبور عسل یا زنبور زرد نشان بر انسان سست و نادان دارد که از جانب وی به صاحب خواب سود و منفعت می‌رسد.
اگر ببیند که زنبور وی را نیش زد نشان بر این دارد که حرفی تلخ می‌شنود و میزان تلخی حرف به نوع زنبوری دارد که وی را نیش زده است.
اگر در خواب گله زنبور ببیند یا زنبورهای زیادی دید، یعنی در جمعی وارد می‌شود که از نظر اخلاقی با هم یکی نیستند. (در دوستی هم صدق می‌کند.)
اگر در خواب ببیند که در منزل یا اتاق محل زندگی زنبور در پرواز است و شما ترس و استرس گزیده شدن دارید، به این معنی است که شخصی در خانه شما هست که صداقت ندارد و یا شما می‌دانید که وی صداقت ندارد اما کاری نمی‌توانید بکنید.

تعبیر خواب از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب زنبور نشان بر این است که با کینه تمام نسبت به شما بدگویی خواهند کرد. اگر ببیند که زنبور وی را نیش زد، دلالت بر این دارد که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواد چشید.
اگر ببیند که زنبوری را می‌کشت، نشان بر این دارد که دشمنان خود را سرکوب می‌کند و حق خود را می‌ستاند.

تعبیر خواب زنبور به روایت مغربی

اگر ببیند که زنبورهای عسل گرد او جمع شده‌اند و اینکه وی را نیش میزنند، یعنی مال و اموال خود را به سختی بدست می‌آورد. اگر ببیند که از زنبورها عسل می‌گیرد، یعنی حرف‌هایی می‌شنود که برای وی منفعت دارد و از آنها فایده کسب می‌کند. و اگر ببیند که زنبورها عسل می‌‎خورند یعنی به نسبت آن ضرر می‌کند.

تعبیر خواب زنبور به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند که زنبور وی را گزید، یعنی از زنی بد به وی آزار می‌رسد. اگر ببیند زنبور زیاد در خانه او جمع شدند،دلیل بر آنکه با زنی سخن چین سروکار دارد. اگر ببیند که زنبوری کشت، دلیل بر آنکه بر دشمن پیروز شود. و اگر ببیند که از هوا زنبور زیادی جمع شدند و در حرکت هستند دلیل بر آنکه در محل لشکری جمع شود.

از اینکه سایت آینده جوو را برای تعبیر خواب خود انتخاب کردید بسیار خرسندیم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در قسمت کامنت وارد کنید تا در هر لحظه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

منبع: thesecretofthetarot bit.ly is.gd gg.gg b2n.ir

فروش ویژه
برچسب ها
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن