مطالب پیشنهادی
متفرقه

تعبیر خواب آهو

سراسر وب

تعبیر خواب آهو چیست؟

اگر کسی ببیند آهویی ایستاده و در خواب به او نگاه می کند ، شخصی نگران او است و اگر ببیند که از ترس یک شکارچی قصد شکار آهو را دارد ، قصد دارد به بی گناه آسیب برساند ؛ اما در قلب خود او را گناهکار می داند. اگر یک آهو بدون رفتن به شکار در دام او بیفتد ، یک زن یا دوشیزه را می کشد و اگر یک آهو را در تعقیب خود گرفت ، غنیمت به دست می آورد که از آن استفاده نمی کند.

مرگ یک آهو احتمال مرگ یکی از اعضای خانواده ، به ویژه همسر او را افزایش می دهد. دیدن آهو در خواب ، نشانه دوستی ناب و عمیق جوانان است. برای افراد متاهل نشانه زندگی آرام و بی دغدغه ای است.
امام صادق (ع) می فرماید: دیدن آهو در خواب چهار جنبه دارد.

  1. زن
  2. کنیزک
  3. فرزند
  4. منفعت از زنان

محمد بن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که بدون رفتن به آهو ، باعث افتادن آن آهو به زمین شد ، تعبیر او این است که او کنیز یا زنی را باکره خواهد گرفت. اگر ببیند که آهو در حال شکار است ، به این معنی است که او را غارت کرده اند. اگر ببیند آهویی در خانه خود می میرد ، دلیل که او از این زن ناراحت شود. اگر ببیند که با سنگ یا تیز به آهو زده است ، تعبیر او این است که سخنی ناسزاگو به زن خواهد گفت.
جابر مغربی می گوید: اگر ببیند آهویی را برده یا شخصی به او آهو داده است ، صاحب فرزند می شود.

تعبیر خواب آهو طبق گفته آنلی بیتون

دیدن آهو در خواب معنای خوبی دارد ، این نشانه دوستی ناب و عمیق برای جوانان است. برای افراد متاهل نشانه زندگی آرام و به دور از نگرانی است. 2- اگر در خواب ببينيد كه آهویي را شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار مي شويد و در اهداف خود ناكام مي مانيد.
اگر در خواب آهو را آزادانه می دیدید به این دلیل بود که با تصمیم اشتباه یک فرصت بزرگ زندگی را از دست خواهید داد.
– اگر یک تعبیر خواب آهو اهلی ببینید ، اوقات خوبی را در کنار فرزندان خود سپری خواهید کرد

تعبیر خواب آهو به روایت منوچهر مطیعی

آهو حیوانی خوش اخلاق ، زیبا و مقاوم است که در صورت صید ، خوی تحسین برانگیزی پیدا می کند و به همسری مهربان و خانه دار تبدیل می شود.

تعبیر خواب آهو مرده از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گلو آهو را بریده ای ، دلیل که بکارت دختری را بگیرد. اگر ببیند که گلو را از گلو گرفته اید ، دلیل این است که او برخلاف قانون با یک کنیز رابطه برقرار می کند. اگر ببیند که آهو می کند ، دلیل این است که با زنی عجیب زنا می کند. اگر بیند که پوست آهو را نیز می خورد ، دلیل که زن خوبی داشته باشد. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه را بدست آورده ، دلیل که آن را از زنی بدست آورد. اگر ببیند که آهو را کشته ، دلیل که زن از قبل ناراحت باشد.

تعبیر خواب شکار آهو به گفته این راوی

ابن سیرین می گوید: اگر بیند که آهویی شکار می کند ، دلیل که غارت شود.

آني بيتون: اگر در خواب ببينيد كه آهویی را شكار كرده ايد ، نشانه اين است كه در دست دشمن گرفتار مي شويد و در اهداف خود ناكام مي مانيد.

تعبیر خواب آهو دیدن

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آهوی رافرا را برد ، دلیل که خدمتکار خوبی برای او بدست آید.

ابن سیرین: اگر ببیند که آهو را بدون اینکه دور بزند پرتاب می کند ، دلیل کنیزک یا زن بودن را بکارت خواهد گرفت.

جابر مغربی می گوید: اگر بیند بچه آهو یا شخصی آن را به او می دهد ، باید استدلال کند که او باید از یک کنیز برآید.

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی: اگر ببیند که شیر آهو می خورد ، دلیل است که روزی گسترش یابد.

فروش ویژه
از سرارسر وب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن